Strona głównaSpotkanie Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO

Spotkanie Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. 2018-12-07 10:50.

15-go i 16-go listopada br. Kierownictwo SJO – mgr Danuta Rydzak i mgr Magdalena Dolińska wzięło udział w spotkaniu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, które tym razem odbyło się w Rochnej k. Łodzi.

W pierwszym dniu odbyło się Walne Zebranie SERMO, na którym, przede wszystkim, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie odbyły się wybory nowych władz na kadencję 2018-2022. Miło nam poinformować, iż w skład nowego Zarządu weszła nasza koleżanka
mgr Magdalena Dolińska, która będzie pełnić funkcję Specjalisty do spraw PR. Prezesem została
dr Kinga Studzińska-Pasieka (Centrum Nauczania Języków Obcych / Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Wiceprezesem - mgr Lucyna Skwarko (Studium Języków Obcych / Politechnika Warszawska), funkcję Skarbnika pełnić będzie dr Magdalena Nowacka (Centrum Językowe / Politechnika Łódzka), a Sekretarza mgr Jolanta Wielgus (Centrum Języków Obcych / Politechnika Gdańska).

Drugi dzień upłynął pod znakiem warsztatów „Akredytacja Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych – czy warto?”, które były kontynuacją prac nad opracowaniem odpowiednich procedur prowadzących do stworzenia ośrodka akredytacyjnego pod auspicjami SERMO, co ma przyczynić się do zapewnienia wysokiej jakości nauczania języków obcych na uczelniach wyższych.