Relacja mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej z pobytu w Fatih Sultan Mehmet Vakif University

Relacja mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej z pobytu w Fatih Sultan Mehmet Vakif University. 2018-12-17 14:36.

W dniach 17.09-21.09.2018 przebywałam w Turcji w Stambule w Fatih Sultan Mehmet Vakif University http://www.fatihsultan.edu.tr/- w ramach wymiany nauczycieli programu Erasmus+. Fatih Sultan Mehmet Vakif University to młoda uczelnia, powstała w roku 2010. Posiada 7 wydziałów, 5 instytutów, 2 szkoły zawodowe, 3 szkoły językowe, centrum badań naukowych, które mieszczą się w 7 kampusach na terenie historycznej części Stambułu. Uczelnię Fatih Sultan Mehmet Vakif University wybrałam z bazy Erasmus+ naszej uczelni. Uniwersytet posiada jednostkę podobną do SJO Politechniki Opolskiej i wcześniej realizował wymianę z polskimi uczelniami, lecz nie z naszą jednostką. Przygotowania do wyjazdu rozpoczęłam około 5 miesięcy wcześniej, zapoznając się ze strukturą uczelni partnerskiej, wymieniając drogą mailową informacje i sugestie dotyczące realizacji przygotowanych przeze mnie tematów i warsztatów. Program pobytu obejmował szczegółowe zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki języków obcych, wizytę w biurze współpracy z zagranicą, zwiedzanie wydziałów oraz biblioteki uczelnianej, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, wymianę doświadczeń i rozmowy dotyczące ewentualnej dalszej współpracy międzyjednostkowej.

Stambuł jest miastem leżącym na granicy dwóch kontynentów - Europy i Azji; interkulturowość, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest wszechobecna. Przejawia się to m.in. tym, że nauczanie w Fatih Sultan Mehmet Vakif University prowadzone jest w 3 językach: tureckim, angielskim i arabskim. Turcja to kraj silnie związany z tradycją oraz religią muzułmańską; studenci uczelni często ubrani byli w tradycyjne stroje. Kobiety, na przykład, nosiły charakterystyczne nakrycia głowy -chusty i hidżaby. Już na uniwersytecie dowiedziałam się, że jednostka współpracuje z wieloma krajami na świecie, a w ostatnich latach obserwuje się duży napływ studentów zagranicznych. Dlatego też uczelnia wdrożyła bardzo ciekawy system zapewniający intensywną naukę j. angielskiego; założono, że kursy językowe muszą kończyć się egzaminem na poziomie co najmniej B2. Dalsza nauka na kierunku docelowym, dla studentów zagranicznych (nie znających tureckiego lub arabskiego), prowadzona jest w j. angielskim. W czasie rozmów prowadzonych z kierownictwem i pracownikami jednostki językowej, największe zainteresowanie wywołał pomysł wymiany zarówno nauczycieli jak i studentów obu jednostek na okres dłuższy niż dotychczas praktykowany. Wymiana nauczycieli umożliwiłaby rozwinięcie umiejętności współpracy w kontekście międzykulturowym, przyczyniłaby się do internacjonalizacji naszej jednostki. Zainicjowałaby możliwość wdrożenia ewentualnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania jednostki i bardzo znacząco przyczyniłaby się do wzrostu efektów kształcenia oraz motywacji zarówno nauczycieli jak i studentów.

 

Asia 2Asia2Asia