Strona głównaXX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych – organizator : CJiK Politechniki Poznańskiej

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych – organizator : CJiK Politechniki Poznańskiej. 2019-01-14 21:03.

     7 grudnia 2018r. Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej przeprowadziło etap I, czyli pisemne eliminacje wewnątrzuczelniane XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych.

Do testu pisemnego, który wymagał świetnej znajomości języka ogólnego i technicznego oraz zagadnień kulturowych krajów anglojęzycznych, przystąpiło 15 studentów Politechniki Opolskiej.

Po podsumowaniu wszystkich punktów komisja oceniająca w składzie: mgr Joanna Tokarska-Kozłowska (przewodnicząca) oraz mgr Ilona Płaneta , wyłoniła najlepszych finalistów:

 Pak Mykhailo       (Informatyka) 74 pkt.     -   podopieczny dr Bogusława Kubiaka

Siwik Sebastian     (Informatyka) 72 pkt.     -   podopieczny dr Bogusława Kubiaka

Korus Krzysztof     (Informatyka) 71 pkt.     -   podopieczny dr Bogusława Kubiaka

Pogrzeba Adrian   (Informatyka) 70 pkt.     -   podopieczny dr Bogusława Kubiaka

Buczyński Michał ( II stopień -Ekonomia)     68 pkt.     -   podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej                                                                                    

 

Gratulujemy i wierzymy, że nasi studenci po raz kolejny znajdą się w gronie laureatów II krajowego Etapu XX Olimpiady ( finał w maju 2019 w Politechnice Poznańskiej).

 

Przygotowała: mgr I. Płaneta

olimp 1olimp 2olimp 3olimp  4