Strona głównaeLearning – od 25 marca 2020

eLearning – od 25 marca 2020. 2020-03-28 11:42.

Od 25 marca wszystkie zajęcia językowe odbywają się systemem zdalnym.

Studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych – zajęcia języka niemieckiego pracują na platformach Moodle swoich wydziałów. Adresy platform i informacje wstępne znajdują się na stronie głównej Politechniki Opolskiej w zakładce Student- eLearning: https://www.po.opole.pl/index.php?mod=student;elearning

Studenci studiów niestacjonarnych – zajęcia języka angielskiego pracują tak jak do tej pory na platformie Macmillan English Campus https://www.macmillanenglishcampus-lms.com/ACE/poli-opole/Index

Szczegóły dotyczące danych do logowania zostały wysłane wszystkim studentom na adresy mailowe poczty uczelnianej.

Z wszelkimi pytaniami bądź problemami proszę zwracać się mailowo do swoich prowadzących.

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe