Strona głównaJak będą odbywać się zajęcia językowe w semestrze zimowym 2020/2021?

Jak będą odbywać się zajęcia językowe w semestrze zimowym 2020/2021?. 2020-09-29 07:34.

Lektoraty języków obcych na studiach stacjonarnych będą prowadzone w formie mieszanej w sposób rotacyjny, tzn. część grupy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, uczestniczyć będzie w zajęciach w sali, pozostałe osoby będą brały udział w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podziału grupy dokona prowadzący, dostosowując liczbę osób do sali zajęciowej. Grupa zostanie powiadomiona o podziale za pośrednictwem poczty uczelnianej i/ lub platformy Moodle.

Lektoraty na studiach niestacjonarnych będą odbywać się zdalnie z wyjątkiem maksymalnie trzech spotkań (zgodnie z planem zajęć na poszczególnych wydziałach). O szczegółach związanych ze sposobem prowadzenia zajęć i zaliczania przedmiotu studenci zostaną powiadomieni przez swoich prowadzących.

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe