Strona głównaObowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I. 2020-11-18 18:49.

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie zapisów studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

 Szczegółowe informacje na temat zapisów na lektorat w semestrze letnim w roku akademickim  2020/2021.

STUDIA I STOPNIA, stacjonarne

Obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.:

Wydział Ekonomii i Zarządzania: Administracja, Ekonomia, Zarządzanie,

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: WF, TiR.

I etap zapisów: 23 XI – 18 XII 2020 – do wyboru:

Język angielski B2,

Język angielski B2+,

Język niemiecki B2,

Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 18-20 II 2021 – wybór grupy zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA

Kierunek ARCHITEKTURA stac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek BUDOWNICTWO niestac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKACJI stac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,

Kierunek LOGISTYKA stac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,

Kierunek FIZJOTERAPIA niestac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE niestac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek TURYSTYKA I REKRACJA stac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE stac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.

 I etap zapisów: 23 XI – 18 XII 2020 – do wyboru:

Język angielski B2+

Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 18-20 II 2021 – wybór grupy zajęciowych.

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe