Strona głównaRada CJ

Rada CJ. 2020-03-23 14:35.

 

Członkowie: 

mgr Magdalena Dolińska -  Dyrektor CJ

mgr Bogusława Kowalczyk - kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Kerstin Szteliga - kierownik zespołu języka niemieckiego (urlop) 

dr Agnieszka Kossowska - z-ca Dyrektora CJ, pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr Bogusław Kubiak - przedstawiciel pracowników

mgr Miłosława Sokołowska - przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

mgr Ewa Kowalczyk - przedstawiciel ZOZ NSZZ "Solidarność"