CZCIONKA:
KONTRAST:

2.06.2014, w ostatnim dniu XII Opolskiego Festiwalu Nauki, odbyły się w Studium Języków Obcych finałowe zmagania I Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche Wissenschaftler, Erfinder und Entdecker dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Brało w nich udział siedemnaścioro uczniów z siedmiu szkół naszego regionu, którzy przybyli pod opieką swoich nauczycieli języka niemieckiego.

Pierwszą część II Etapu Konkursu stanowił test pisemny sprawdzający wiedzę na temat znanych niemieckich naukowców, odkrywców i wynalazców oraz znajomość języka niemieckiego ogólnego z elementami języka specjalistycznego. Przygotowanie się do tej części znacznie ułatwiła uczniom podana wcześniej literatura.

Po krótkiej przerwie organizacyjnej nastąpiły prezentacje multimedialne na temat Welche deutsche Erfindung ist Ihrer Meinung nach am nützlichsten für die Menschheit? W tej części w dziesięciominutowym wystąpieniu każdy uczestnik przekonywał komisję konkursową, składającą się z lektorów języka niemieckiego SJO, który niemiecki wynalazek jest według niego najbardziej użyteczny dla człowieka. Jurorzy oceniali nie tylko język i treść wystąpień, ale zwracali również uwagę na kreatywność i sposób prezentacji. Uczestnicy nagradzani byli gromkimi brawami przez zgromadzoną publiczność, która  z zainteresowaniem przysłuchiwała się bardzo ciekawym wystąpieniom, a nawet sama w nich uczestniczyła, odpowiadając na pytania w ich trakcie. Warto też podkreślić, że nasi goście doskonale poradzili sobie ze wszystkim problemami technicznymi i ich  prezentacje przebiegały wyjątkowo sprawnie.

Po zsumowaniu punktów za test pisemny i prezentacje multimedialne wyłonieni zostali następujący  laureaci Konkursu:

1) Dominik Bensch, ZSO Nr 2, Opole, 101,5 pkt

2) Dawid Zając, LO Nr 1, Namysłów, 101 pkt

3) Maximilian Plura, ZSO Nr 2, Opole, 100,5 pkt

4) Matuszek Nina, ZSE, Opole, 99 pkt

5) Monika Czaja, ZSO Nr 1, Opole, 98 pk

    Christine Skrzypiec, ZSO Nr 2, Opole, 98 pkt 

6) Piotr Burczyk, ZSO Nr 2, Opole, 91,5 pkt

Nagrody dla laureatów w postaci tabletów oraz książek wręczone zostaną na spotkaniu 16.06.2014, na które serdecznie zapraszamy zwycięzców wraz z ich opiekunami.

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział w Konkursie, a nauczycielom za ich zainteresowanie jego tematem oraz przygotowanie do niego. Już teraz zapraszamy do rywalizacji w kolejnej edycji Konkursu, która jest również planowana w ramach przyszłorocznego Opolskiego Festiwalu Nauki.

                                                            Przygotował dr Bogusław Kubiak


 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej