Strona głównaStudia niestacjonarne - język angielski

Studia niestacjonarne - język angielski. 2019-09-20 15:10.

Na studiach niestacjonarnych Politechniki Opolskiej zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego prowadzone są metodą zdalną (e-learning) poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej Macmillan English Campus.

Zajęcia prowadzone są tą metodą od 1 listopada 2009. W tym czasie odbywały się one na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. 1 listopada 2010 wprowadzono e-learning na Wydziale Mechanicznym (na wszystkich kierunkach) oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (dwie grupy na kierunku Fizjoterapia).

Od 1 listopada 2011 zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem edukacyjnej platformy internetowej Macmillan English Campus prowadzone są na wszystkich wydziałach (na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych).


 

Ogólne zasady

korzystania z platformy językowej

Macmillan English Campus 

                                     

                        https://www.macmillanenglishcampus-lms.com/ACE/poli-opole

 

 

1. Pierwsze i ostatnie zajęcia odbywają sie systemem stacjonarnym, na uczelni, wg planu zajęć i terminów zjazdów. Od roku akademickiego 2013/2014 zostają wprowadzone dodatkowe zajęcia bezpośrednie. Będą się odbywać na uczelni, wg planu zajęć, w połowie semestru.

 

2. Na pierwszych zajęciach (lub w terminie wskazanym przez administratora platformy) wykładowca przekazuje studentom kody rejestracyjne. Student ma obowiązek zalogowania się jak najszybciej, jednak nie później niż po upływie okresu ważności kodu podanego przez wykładowcę.

 

3. Na ostatnich zajęciach studenci piszą test zaliczeniowy obejmujący zakresem materiał przepracowany system zdalnym na platformie.

 

4. Na pozytywną ocenę zaliczeniową składa się:

- systematyczne i terminowe wykonywanie zadanych ćwiczeń na platformie,

- logowanie się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- obecność na wszystkich zajęciach stacjonarnych na uczelni oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego.

 

5. Student ma możliwość systematycznego kontaktu z prowadzącym poprzez platformę MEC, drogą mailową, na konsultacjach zdalnych z wykorzystaniem komunikatora internetowego, oraz na konsultacjach na uczelni, w terminach wyznaczonych przez prowadzącego.

 


 

 

 

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe