Strona głównaStudia niestacjonarne - język angielski

Studia niestacjonarne - język angielski. 2020-06-24 10:55.

Na studiach niestacjonarnych Politechniki Opolskiej zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego prowadzone są metodą zdalną (e-learning) poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej Macmillan English Campus.

Zajęcia prowadzone są tą metodą od 1 listopada 2009. W tym czasie odbywały się one na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. 1 listopada 2010 wprowadzono e-learning na Wydziale Mechanicznym (na wszystkich kierunkach) oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (dwie grupy na kierunku Fizjoterapia).

Od 1 listopada 2011 zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem edukacyjnej platformy internetowej Macmillan English Campus prowadzone są na wszystkich wydziałach (na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych).


 

Ogólne zasady

korzystania z platformy językowej

Macmillan English Campus 

                                     

                        https://www.macmillanenglishcampus-lms.com/ACE/poli-opole

 

 

1. Pierwsze i ostatnie zajęcia odbywają sie systemem stacjonarnym, na uczelni, wg planu zajęć i terminów zjazdów. Od roku akademickiego 2013/2014 zostają wprowadzone dodatkowe zajęcia bezpośrednie. Będą się odbywać na uczelni, wg planu zajęć, w połowie semestru.

 

2. Na pierwszych zajęciach prowadzący zapoznaje studentów z zasadami pracy na platformie oraz z jej funkcjonowaniem. Po zajęciach prowadzący rejestruje studenta na platformę z użyciem uczelnianego maila studenckiego. Na tego maila zostanie wysłany wygenerowany automatycznie mail z danymi do logowania. 

 

3. Na ostatnich zajęciach studenci piszą test zaliczeniowy obejmujący zakresem materiał przepracowany system zdalnym na platformie.

 

4. Na pozytywną ocenę zaliczeniową składa się:

- systematyczne i terminowe wykonywanie zadanych ćwiczeń na platformie,

- logowanie się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- obecność na wszystkich zajęciach stacjonarnych na uczelni oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego.

 

5. Student ma możliwość systematycznego kontaktu z prowadzącym poprzez platformę MEC, drogą mailową, na konsultacjach zdalnych z wykorzystaniem komunikatora internetowego, oraz na konsultacjach na uczelni, w terminach wyznaczonych przez prowadzącego.

 


 

 

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe