Strona głównaCJ

Zapisy na lektoraty językowe

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej, studenci rozpoczynających lektorat w kolejnym semestrze zobowiązani są do dokonania zapisów na lektoraty z języków obcych.

§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów w poszczególnych semestrach publikowane są na bieżąco na stronach www.po.cj.opole.pl oraz www.po.cos.opole.pl.

Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim

Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim

Koordynatorzy:

- język angielski - mgr Bogusława Kowalczyk  b.kowalczyk@po.edu.pl

- język niemiecki - mgr Edyta Bogacka  e.bogacka@po.edu.pl

Struktura egzaminu

Część 1

Prezentacja kandydata w formie ustnej sprawdzająca ogólne kompetencje językowe:

  • zagadnienia typu: zainteresowania, forma spędzania czasu wolnego, kariera zawodowa, wykształcenie, rola języka obcego, plany na przyszłość.

Część 2

Prezentacja pracy doktorskiej w formie ustnej:

  • omówienie zagadnień opracowanych w pracy doktorskiej;
  • wniesione innowacje;
  • zastosowanie omówionych w rozprawie doktorskiej zagadnień w praktyce.

   * Możliwość przygotowania powyższej prezentacji w formie multimedialnej.

Część 3

Ustne streszczenie przeczytanego tekstu popularno-naukowego przedłożonego przez egzaminatora

lub

test gramatyczno-leksykalny w formie pisemnej.

* Sposób realizacji trzeciej części egzaminu leży w gestii egzaminatora, po uprzednim uzgodnieniu z kandydatem.

Do pobrania

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o przeniesienie do innej grupy

Rada CJ

 

Członkowie: 

mgr Magdalena Dolińska -  Dyrektor CJ

mgr Bogusława Kowalczyk - kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Kerstin Szteliga - kierownik zespołu języka niemieckiego (urlop) 

dr Agnieszka Kossowska - z-ca Dyrektora CJ, pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr Bogusław Kubiak - przedstawiciel pracowników

mgr Miłosława Sokołowska - przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

mgr Ewa Kowalczyk - przedstawiciel ZOZ NSZZ "Solidarność"