Strona głównaObowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Czytaj więcej...

Egzamin językowy 2019/2020

Studentki i Studenci 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia!

 

 

W związku z rekomendacją władz Uczelni, co do przeprowadzania wszystkich zaliczeń  i egzaminów w sposób zdalny, Centrum Językowe podjęło decyzję o przeprowadzeniu egzaminu językowego kończącego lektorat językowy na I stopniu studiów, według zasad przedstawionych poniżej.

Czytaj więcej...

Symulacje rozmów kwalifikacyjnych

Wraz z Akademickim Biurem Karier Politechniki Opolskiej zapraszamy studentów Politechniki Opolskiej na:
 symulacje rozmów rekrutacyjnych na stanowiska różnych branż;
 konsultacje dokumentów aplikacyjnych. Więcej TUTAJ:

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że do 24 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów.

Zajęcia mają odbywać się tak, jak obecnie, czyli zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Więcej TUTAJ

Jesteśmy nadal obecni na poszczególnych platformach wydziałowych.

Życzenia Wielkanocne

easter-eggs-and-tulips-with-blue-sky

    

Życzymy spokoju, wytrwałości,

zdrowia i pełnych optymizmu Świąt Wielkanocnych.

Niech ten wyjątkowy czas będzie momentem refleksji

i nadziei na odrodzenie normalności.

Wesołego Alleluja!

 

                                                                            Zespół Centrum Językowego  

eLearning – od 25 marca 2020

Od 25 marca wszystkie zajęcia językowe odbywają się systemem zdalnym.

Studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych – zajęcia języka niemieckiego pracują na platformach Moodle swoich wydziałów. Adresy platform i informacje wstępne znajdują się na stronie głównej Politechniki Opolskiej w zakładce Student- eLearning: https://www.po.opole.pl/index.php?mod=student;elearning

Studenci studiów niestacjonarnych – zajęcia języka angielskiego pracują tak jak do tej pory na platformie Macmillan English Campus https://www.macmillanenglishcampus-lms.com/ACE/poli-opole/Index

Szczegóły dotyczące danych do logowania zostały wysłane wszystkim studentom na adresy mailowe poczty uczelnianej.

Z wszelkimi pytaniami bądź problemami proszę zwracać się mailowo do swoich prowadzących.

Studia na odległość - wyzwanie dla nas wszystkich

Szanowni Państwo

Studenci Politechniki Opolskiej

Zdobywanie wiedzy na Uczelni do jakiej przyzwyczailiście się Państwo w ostatnim czasie uległo diametralnej zmianie. Nie możemy w najbliższym czasie (do odwołania) spotykać się w murach Politechniki Opolskiej, ale to nie znaczy, że nie możecie zdobywać wiedzy, po którą przyszliście na Uczelnię. Teraz będziecie mogli poznać studiowanie od innej strony, a wszystkim nam, studentom i nauczycielom akademickim, przyszło zdać egzamin ze sprawności wspólnej pracy zdalnej. Więcej TUTAJ

Wyniki I etapu XXIII konkursu „Austria – kraj i mieszkańcy”

3 marca 2020 r. odbył się w Centrum Językowym I etap XXIII ogólnopolskiego konkursu „Austria – kraj i mieszkańcy”, który w ramach 20. Wiosny Austriackiej tradycyjnie organizuje Biblioteka Austriacka w Opolu. W tym roku wzięło w nim udział 25 studentów z różnych wydziałów naszej Uczelni, także studenci zagraniczni z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, którzy studiują w języku polskim. Zostali oni zachęceni do sprawdzenia swojej wiedzy o kraju Mozarta głownie przez lektorów języka niemieckiego, chociaż cała rywalizacja, podzielona na trzy etapy, odbywa się w języku polskim.

Zadaniem uczestników I etapu było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru obejmującego 40 pytań w czterech kategoriach tematycznych (po 10 zagadnień w każdej): Historia i Polityka, Geografia i Gospodarka, Osobowości i Osobliwości oraz Kultura i Sztuka. Nad prawidłowym przebiegiem tej części współzawodnictwa czuwali dr Bogusław Kubiak oraz mgr Wiesław Mróz.

Czytaj więcej...

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe