Strona głównaI Etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

znaczek

28.11.2019 w wyższych uczelniach technicznych całej Polski odbyła się po raz kolejny I część Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. Nasi studenci, tradycyjnie już, bardzo chętnie przystąpili do tej lingwistycznej rywalizacji. Chociaż na lektorat języka niemieckiego uczęszcza mniej osób niż na zajęcia języka angielskiego, to taki sposób sprawdzenia swojej wiedzy niezmiennie gromadzi wielu ochotników. W tym roku zgłosiło się ich prawie 40 z różnych kierunków technicznych, gdyż tylko przyszli inżynierowie mogą w tej olimpiadzie brać udział.

W I etapie należało rozwiązać test pisemny obejmujący rozumienie niemieckiego języka technicznego w oryginalnych tekstach specjalistycznych, gramatykę i leksykę, a także tzw. Landeskunde, czyli wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. Poruszane zagadnienia daleko wybiegają poza program realizowany na lektoracie języka niemieckiego i zawsze wymagają dużego nakładu pracy własnej, a przede wszystkim entuzjazmu oraz zaangażowania uczestników.

Tekst fachowy dotyczył tym razem skomplikowanych procesów starzenia się obrazów olejnych, a w sekcji realioznawstwa niemieckiego trzeba było między innymi wskazać, który austriacki pisarz otrzymał w tym roku literacką Nagrodę Nobla, jaką dyscyplinę sportową uprawia Gregor Schlierenzauer czy w jakim mieście niemieckim znajduje się stadion olimpijski z największym i najdroższym dachem na świecie. Oprócz więc biegłości językowej na najwyższym poziomie potrzebna była także szeroka wiedza o krajach, których niemieckie nazwy ukryte są w często stosowanym obecnie akronimie DACHL (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein). Zakłada on globalne spojrzenie na język niemiecki i kulturę obszaru, na którym jest używany. Nad spełnieniem wszystkich wymogów regulaminowych czuwała komisja w składzie mgr Edyta Bogacka i dr Bogusław Kubiak z Zespołu Germanistów naszego Centrum Językowego.

Czytaj więcej...

XXI Ogólnopolska Olimpiada Języka Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych – organizator : CJiK Politechniki Poznańskiej

Do pierwszego Etapu XXI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH , która odbyła się w miniony piątek, tj. 6 grudnia, przystąpiło 14 studentów Politechniki Opolskiej. Przebieg konkursu monitorowała Komisja Oceniająca w składzie:   mgr Joanna Tokarska-Kozłowska – organizatorka i koordynatorka ds.Olimpiady ze Politechniki Opolskiej – oraz mgr Ilona Płaneta z Centrum Językowego PO.

Po dwóch godzinach zmagań z testem pisemnym, który wymagał świetnej znajomości języka ogólnego i technicznego oraz zagadnień kulturowych krajów anglojęzycznych, na liście kandydatów do drugiego Etapu znaleźli się następujący studenci: 

Cepil Dobromił,                WEAiI      (podopieczny mgr Magdaleny Dolińskiej)

Nolte Anna                       WEAiI     (podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej) 

Łuczak Jakub                   WEAiI     (podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej)

Majnusz Andrzej               WEAiI     (podopieczny dr Violetty Wielkiej)

Kierski Kamil                    WEAiI     (podopieczny mgr Jolanty Jankowskiej)

Krystończyk Natan            WEAiI       (podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej)

Świec Julia                       WEAiI     (podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej)

Wąsowicz Adam                WEAiI       (podopieczny mgr Jolanty Jankowskiej)

 

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w następnym, krajowym Etapie Olimpiady (finał w kwietniu 2020 roku, teren Politechniki Poznańskiej) .

Przygotowała: mgr Ilona Płaneta 

WYNIKI XXI OLIMPIADY J.ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH ETAP 1

 

Punkty

I etap pisemny

Numer indeksu

76

97883

 

40

97879

 

83

97729

 

64

97791

 

64

97878

 

62

97630

 

28

97632

 

       -

97045

 

       -

94972

 

       -

95536

 

       -

94979

 

       -

94990

 

64

97800

 

       -

98129

 

35

96880

 

47

98146

 

55

96847

 

68

93199

 

83

95283

 

69

98192

 
     

Czytaj więcej...

Zapisy na egzamin Goethe Test Pro

Rozpoczęły się zapisy na egzamin Goethe-Test PRO, który odbędzie się w piątek 20.12.2019 r. o godzinie 9.00  i 11.00 w Centrum Językowym Politechniki Opolskiej

Koszt przystąpienia do egzaminu to 240 PLN. Przed zapisaniem się proszę przeczytać informacje o teście, Regulamin/ Prüfungsordnung oraz zapoznać się z bezpłatną wersją demonstracyjną na stronie: https://www.goethe.de/ins/pl/de/sta/war/prf/bulats.html

Po zgłoszeniu swojego udziału proszę czekać na mail z dalszymi informacjami dot. numeru konta, rejestracji na platformie Instytutu Goethego, dokładnej godziny egzaminu itd.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej: 

Czytaj więcej...

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat
w semestrze letnim 2019/2020r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązują następujące zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat
z jakiego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup,
w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Czytaj więcej...

II Konkurs Wiedzy o Polsce

fotka1

15.11.2019 odbyła się w Centrum Językowym II edycja Konkursu Wiedzy o Polsce, w którym studenci zagraniczni odbywający na Politechnice Opolskiej studia w języku polskim mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości o naszym kraju. Po sukcesie ubiegłorocznego quizu związanego ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości jego organizatorzy, lektorzy języka polskiego CJ, postanowili przekształcić go w wydarzenie cykliczne. W tym roku zmagania konkursowe zgromadziły 25 studentów z trzech krajów: Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi.

Ich celem jest popularyzacja tzw. realioznawstwa, czyli wiedzy na temat zjawisk społecznych, kulturowych, geograficznych, historycznych czy turystycznych kraju, którego języka się uczymy. Jest ona równie ważna jak gramatyka i słownictwo, gdyż ułatwia funkcjonowanie w obcym środowisku oraz nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.

Formuła zabawy została zachowana i również w tym roku jej uczestnicy musieli się zmierzyć ze 100 zadaniami obejmującymi 10 kategorii. Podobnie jak w pierwszej edycji dotyczyły one literatury, historii, geografii, świąt i obyczajów, ale pojawiły się także nowe tematy, jak na przykład polskie przeboje muzyczne, wynalazki i odkrycia czy znane polskie powiedzenia. Odgadnąć należało między innymi, skąd pochodzi niełatwe dla cudzoziemców do wymówienia zdanie „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” oraz który z naszych rodaków wynalazł wycieraczki samochodowe (wzorując się na służącym do podawania tempa utworu metronomie) i spinacz biurowy (inspirując się kształtem klucza wiolinowego). A był to jeden z najwybitniejszych polskich pianistów ….

Czytaj więcej...

XV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

W czwartek 28.11.2019 r. o godz. 15.30 w sali P6-20 w Centrum Językowym Politechniki Opolskiej odbędzie się I etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

W Olimpiadzie mogą brać udział tylko studenci, którzy w toku swojej edukacji uzyskują tytuł inżyniera, także studenci studiów niestacjonarnych oraz doktoranckich. Zwycięzcy z ubiegłych lat nie mają prawa uczestniczyć w kolejnych edycjach Olimpiad.

Regulamin, przykładowy test z kluczem, zagadnienia oraz wykaz lektur są dostępne na stronie organizatora olimpiady - Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach: https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/Strona%20główna%20Ogólnopolskiej%20Olimpiady%20Języka%20Niemieckiego.aspx

 Zapisy odbędą się wyłącznie elektronicznie za pomocą poniższego formularza, który będzie dostępny do 25.11.2019 r.

 Kontakt: mgr Edyta Bogacka (e.bogacka@po.edu.pl)

Formularz zapisów -> kliknij "Czytaj więcej"!

Czytaj więcej...

XXI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

Etap I olimpiady odbędzie się w piątek 6.12.2019 r. w godzinach 15.00-17.15 - eliminacje wewnątrzuczelniane, pisemne.

 

Zapisy na Olimpiadę w całym kraju kończą się 20.11.2019 r.  

 

 Dodatkowe informacje:

  

Etap II – 24-25.04.2020 r., teren Politechniki Poznańskiej.

 

Etap ten składa się z następujących części:

 

Eliminacje pisemne: piątek, 24.04.2020 r., godz. 12.00 (czas trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy);
Eliminacje ustne: piątek, 24.04.2020 r. od godziny 15.15;
Prezentacje: sobota 25.04.2020 r., godz. 9:30 – prezentacje 10 studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów po etapie pisemnym i ustnym.

 

 

 

Dwa tematy prezentacji (do wyboru przez studenta):

 

“I not only use all the brain that I have, but also that I can borrow.”

 

Woodrow Wilson

 

 

 

 “We generate fears while we sit. We overcome them by action.”

 

Henry Link

 

 

Joanna Tokarska-Kozłowska 

(Koordynator ds. Olimpiady ) 

j.tokarska-kozlowska@po.edu.pl