Strona głównaKonkurs Wiedzy o Polsce

16.11.2018 r. odbył się w Studium Języków Obcych Konkurs Wiedzy o Polsce „100 pytań na 100. rocznicę niepodległości”, który dla obcokrajowców studiujących na naszej uczelni w języku polskim przygotowali lektorzy języka polskiego. Wzięło w nim udział 27 studentów z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Jego celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, popularyzacja wiedzy o naszym kraju, a także doskonalenie języka polskiego. Pytania konkursowe daleko wybiegały poza informacje na temat zjawisk społecznych, kulturowych, geograficznych czy historycznych poznawanych na obowiązkowych na I roku studiów dla wszystkich studentów zagranicznych zajęciach z języka polskiego. Była więc to znakomita okazja do samodzielnej pracy nad łączeniem i wzbogacaniem wiadomości z różnych dziedzin związanych z szeroko pojętym realioznawstwem polskim.

Uczestnicy Konkursu musieli się zmierzyć z zadaniami obejmującymi 10 kategorii, takich jak na przykład literatura, historia, święta i obyczaje, polskie marki, znani Polacy itp. Okazało się również, że z niektórymi pytaniami mieliby problemy nawet ich polscy koledzy. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że bociania wioska, w której mieszka około 120 bocianów białych, niemal cztery razy więcej niż ludzi, a na każdym domu jest po kilka bocianich gniazd, to Żywkowo. Największy zaś zespół klasztorny w Polsce i największe opactwo cysterskie na świecie mieści się nie w Częstochowie czy Niepokalanowie, ale w Lubiążu. Tym bardziej należy pogratulować wszystkim studentom, którzy odważyli się sprawdzić swoją znajomość wiedzy o Polsce i przystąpili do tego quizu.

Czytaj więcej...

Zdjęcia z Konkursu Wiedzy o Polsce

1

Czytaj więcej...

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

Plakat Olimpiada

XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

W czwartek 29.11.2018 r. o godz. 15.30 w sali P6-20 w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej odbędzie się I etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych.

W Olimpiadzie mogą brać udział tylko studenci, którzy w toku swojej edukacji uzyskują tytuł inżyniera, także studenci studiów niestacjonarnych oraz doktoranckich.Zwycięzcy z ubiegłych lat nie mają prawa uczestniczyć w kolejnych edycjach Olimpiad.

Regulamin, przykładowy test z kluczem, zagadnienia oraz wykaz lektur jest na stronie organizatora olimpiady - Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach:

https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/Regulamin%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Niemieckiego.aspx

Zapisy odbędą się wyłącznie elektronicznie za pomocą poniższego formularza, który będzie dostępny do 25.11.2018 r.

Kontakt:

Kerstin Szteliga (k.szteliga@po.opole.pl)

Czytaj więcej...

WYKŁADY OTWARTE 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Studium Języków Obcych organizuje Wykłady Otwarte z cyklu: „Studenci prezentują studentom wybitnych polskich naukowców i wynalazców oraz ich dzieła w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 1918 – 2018”.

Nagrodą dla studentów, którzy przygotują i wygłoszą prezentacje będzie zwolnienie z części ustnej egzaminu językowego na zakończenie lektoratu (III rok) oraz podwyższenie oceny na zaliczenie semestru.

Szczegóły wydarzenia podajemy na plakacie poniżej.

Serdecznie zapraszamy. 

WYKŁADY OTWARTE 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI-2 1

 KONTAKT:

1. Hanna Kośmider-Matwiejczuk - St.Wykładowca SJO, e-mail: h.kosmider@po.opole.pl
2. Ewa Kowalczyk - St.Wykładowca SJO, e-mail: e.kowalczyk@po.opole.pl
3. Mieczysław Szumny - St.Wykładowca SJO, e-mail: m.szumny@po.opole.pl

Uwaga Bezpłatny Pre-test!

Szansa na bezpłatne sprawdzenie swoich umiejętności.
Bezpłatny Pre-test do Egzaminu Cambridge w dniu:

  9.11.2018 First Certificate (FCE)- godz.9:30, sala P6-20

  9.11.2018 Advanced (CAE)  - godz.11:00, sala P6-20

  9.11.2018 BEC PRELIMINARY- egzamin biznesowy,poziom B1/B2-godz.12:30,s.P6-20

Pre-testy zostaną sprawdzone w Centrum Egzaminacyjnym Cambridge University

Egzaminy Cambridge są WAŻNE BEZTERMINOWO i umożliwiają znalezienie pracy w
środowisku międzynarodowym.

ZAPISY DO 8.11.2011

KONTAKT:

mgr Miłosława Sokołowska (SJO),
e-mail: m.sokolowska@po.opole.pl
SJO, ul. Prószkowska 76, budynek 6,pokój 17 

Konkurs Wiedzy o Polsce dla studentów zagranicznych odbywających studia w języku polskim (16.11.2018)

Studium Języków Obcych serdecznie zaprasza wszystkich studentów zagranicznych Politechniki Opolskiej, którzy odbywają studia w języku polskim, do udziału w Quizie Wiedzy o Polsce „100 pytań na 100. rocznicę niepodległości”.

 

Szczegóły wydarzenia podajemy w zakładce Konkursy.

 

 

plakat

 

 

Przygotował: dr Bogusław Kubiak

Utworzone grupy na kursach dokształcających!

Ostatecznie utworzyły się następujące grupy :

1. Język niemiecki dla początkujących (jedna grupa)

2. Język polski dla studentów programu Erasmus (jedna lub dwie grupy)

3. Język hiszpański dla początkujących (dwie grupy)

4. Język angielski (dziewięć grup utworzyło się a kilka jest jeszcze w trakcie tworzenia)

Można więc jeszcze dołączyć do następujących grup:

a)  dr Świerczewskiej w środy 15.45 dla początkujących A1/A2

b)  dr Wacha w czwartki o 17.30 na Luboszyckiej dla początkujących A2+

c) mgr Dolińskiej, spotkanie zerowe 22.10.2018 o 8.30, dla średniozaawansowanych

d)  mgr Sokołowskiej we wtorki o 18.30, dla przygotowujących się do egzaminu FCE

e)  mgr Pochopin, spotkanie zerowe 23.10.2018 o 12.00, dla średniozaawansowanych kurs konwersacyjny

Przypominamy wszystkim uczestnikom naszych kursów, że dołączyć do wybranej grupy można jeszcze tylko poprzez kontakt z prowadzącym daną grupę i tylko do końca tego tygodnia. Ponadto, prosimy pamiętać, że wszelkie zmiany w liczebności grupy skutkują zmianą odpłatności lub liczby godzin kursu wobec pozostałych uczestników.

 

sermo-logo-nowe
 

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB