Strona głównaRelacja mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej z pobytu w Fatih Sultan Mehmet Vakif University

W dniach 17.09-21.09.2018 przebywałam w Turcji w Stambule w Fatih Sultan Mehmet Vakif University http://www.fatihsultan.edu.tr/- w ramach wymiany nauczycieli programu Erasmus+. Fatih Sultan Mehmet Vakif University to młoda uczelnia, powstała w roku 2010. Posiada 7 wydziałów, 5 instytutów, 2 szkoły zawodowe, 3 szkoły językowe, centrum badań naukowych, które mieszczą się w 7 kampusach na terenie historycznej części Stambułu. Uczelnię Fatih Sultan Mehmet Vakif University wybrałam z bazy Erasmus+ naszej uczelni. Uniwersytet posiada jednostkę podobną do SJO Politechniki Opolskiej i wcześniej realizował wymianę z polskimi uczelniami, lecz nie z naszą jednostką. Przygotowania do wyjazdu rozpoczęłam około 5 miesięcy wcześniej, zapoznając się ze strukturą uczelni partnerskiej, wymieniając drogą mailową informacje i sugestie dotyczące realizacji przygotowanych przeze mnie tematów i warsztatów. Program pobytu obejmował szczegółowe zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki języków obcych, wizytę w biurze współpracy z zagranicą, zwiedzanie wydziałów oraz biblioteki uczelnianej, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, wymianę doświadczeń i rozmowy dotyczące ewentualnej dalszej współpracy międzyjednostkowej.

Stambuł jest miastem leżącym na granicy dwóch kontynentów - Europy i Azji; interkulturowość, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest wszechobecna.

Czytaj więcej...

Publikacja dr Beaty Świerczewskiej

A.Pałosz

Z dumą prezentujemy najnowszą publikację pracownika Studium Języków Obcych dr Beaty Świerczewskiej, o której sama autorka pisze tak: 

„Właściwie tytuł mówi wszystko. Jest to książka poświęcona wspaniałemu, ciepłemu człowiekowi, wrażliwemu poecie, publicyście, oddanemu obrońcy przyrody, miłośnikowi zwierząt, ludzi i wszystkiego, co żyjące. Oddajmy głos samemu poecie: 

Czytaj więcej...

Spotkanie Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO

15-go i 16-go listopada br. Kierownictwo SJO – mgr Danuta Rydzak i mgr Magdalena Dolińska wzięło udział w spotkaniu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, które tym razem odbyło się w Rochnej k. Łodzi.

W pierwszym dniu odbyło się Walne Zebranie SERMO, na którym, przede wszystkim, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie odbyły się wybory nowych władz na kadencję 2018-2022. Miło nam poinformować, iż w skład nowego Zarządu weszła nasza koleżanka
mgr Magdalena Dolińska, która będzie pełnić funkcję Specjalisty do spraw PR. Prezesem została
dr Kinga Studzińska-Pasieka (Centrum Nauczania Języków Obcych / Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Wiceprezesem - mgr Lucyna Skwarko (Studium Języków Obcych / Politechnika Warszawska), funkcję Skarbnika pełnić będzie dr Magdalena Nowacka (Centrum Językowe / Politechnika Łódzka), a Sekretarza mgr Jolanta Wielgus (Centrum Języków Obcych / Politechnika Gdańska).

Drugi dzień upłynął pod znakiem warsztatów „Akredytacja Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych – czy warto?”, które były kontynuacją prac nad opracowaniem odpowiednich procedur prowadzących do stworzenia ośrodka akredytacyjnego pod auspicjami SERMO, co ma przyczynić się do zapewnienia wysokiej jakości nauczania języków obcych na uczelniach wyższych.

Wyniki I etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Uczelni Technicznych

W czwartek 29.11.2018 r. odbył się w SJO I etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Uczelni Technicznych. 20 uczestników zmagało się z testem sprawdzającym gramatykę, leksykę języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz język techniczny.

Najlepszy wynik wśród studentów naszej Politechniki uzyskał Fabian Eszik z WEAiI uzyskująć 60 punktów na 63. Gratulujemy. Kto zakwalifikował się dalej, dowiemy się do 10.01.2019 r.

Wyniki pozostałych uczestników:

Nr albumu

Punkty

94938

56,5

91501

54

95795

53

95159

51

91422

50

94968

48

95536

48

93504

44,5

95258

43,5

95377

43,5

91826

42

94908

39,5

93815

39,5

94944

38,5

95527

36

95554

32

93843

23

94180

23

93539

22,5

 

Przygotowała: mgr Kerstin Szteliga

BULATS j.angielski

 14.12.2018 o godzinie 13.00 odbędzie się kolejna edycja egzaminu BULATS z j. angielskiego. Jeśli liczba chętnych przekroczy pojemność naszych sal komputerowych zostanie przeprowadzona druga sesja o godzinie 15.00 Egzamin odbywa się w systemie online i określa poziom znajomości j.angielskiego z czytania i słuchania. Uczestnicy otrzymują prestiżowy certyfikat z centrum egzaminacyjnego Cambridge English Assessment . 

Koszt egzaminu wynosi 190 złotych. 

Opłatę należy uiścić na konto: 

80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 

W tytule przelewu należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz BULATS Politechnika Opolska. Potwierdzenie przelewu proszę dostarczyć do sekretariatu SJO do dnia 8.12.2018. 

Zapisy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza od dnia 28.11.2018 do 4.12.2018 

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Bogusławy Kowalczyk na adres: b.kowalczyk@po.opole.pl

Formularz po kliknięciu WIĘCEJ

Czytaj więcej...

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Druga sesja Goethe-Test PRO odbędzie się w piątek 7.12.2018 r. o godzinie 9.00 w sali P6-215. W razie dużego zainteresowania odbędzie się druga tura o godzinie 10.45.

Ostatni raz w tym roku koszt egzaminu wynosi 190 PLN. Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa cena: 240 PLN.

Przed zapisaniem się proszę przeczytać informacje o teście, Regulamin/ Prüfungsordnung oraz zapoznać się z bezpłatną wersją demonstracyjną na stronie: https://www.goethe.de/ins/pl/de/sta/war/prf/bulats.html

Informacji udziela mgr Kerstin Szteliga (k.szteliga@po.opole.pl).

Zapisy się zakończyły.

Po zgłoszeniu swojego udziału proszę czekać na mail z dalszymi informacjami dot. numeru konta, rejestracji na platformie Instytutu Goethego, dokładnej godziny egzaminu itd.

Konkurs Wiedzy o Polsce

16.11.2018 r. odbył się w Studium Języków Obcych Konkurs Wiedzy o Polsce „100 pytań na 100. rocznicę niepodległości”, który dla obcokrajowców studiujących na naszej uczelni w języku polskim przygotowali lektorzy języka polskiego. Wzięło w nim udział 27 studentów z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Jego celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, popularyzacja wiedzy o naszym kraju, a także doskonalenie języka polskiego. Pytania konkursowe daleko wybiegały poza informacje na temat zjawisk społecznych, kulturowych, geograficznych czy historycznych poznawanych na obowiązkowych na I roku studiów dla wszystkich studentów zagranicznych zajęciach z języka polskiego. Była więc to znakomita okazja do samodzielnej pracy nad łączeniem i wzbogacaniem wiadomości z różnych dziedzin związanych z szeroko pojętym realioznawstwem polskim.

Uczestnicy Konkursu musieli się zmierzyć z zadaniami obejmującymi 10 kategorii, takich jak na przykład literatura, historia, święta i obyczaje, polskie marki, znani Polacy itp. Okazało się również, że z niektórymi pytaniami mieliby problemy nawet ich polscy koledzy. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że bociania wioska, w której mieszka około 120 bocianów białych, niemal cztery razy więcej niż ludzi, a na każdym domu jest po kilka bocianich gniazd, to Żywkowo. Największy zaś zespół klasztorny w Polsce i największe opactwo cysterskie na świecie mieści się nie w Częstochowie czy Niepokalanowie, ale w Lubiążu. Tym bardziej należy pogratulować wszystkim studentom, którzy odważyli się sprawdzić swoją znajomość wiedzy o Polsce i przystąpili do tego quizu.

Czytaj więcej...

Zdjęcia z Konkursu Wiedzy o Polsce

1

Czytaj więcej...