Strona głównaZaproszenie Ambasady Republiki Federalnej Niemiec na Wirtualny Tydzień Otwartych Drzwi: 6.10.-8.10.

eu20

 

Ambasada Niemiec w Warszawie zaprasza Państwa serdecznie razem z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) i Goethe-Institut na „Wirtualny Tydzień Otwartych Drzwi”. 

Wydarzenia odbędą się w dniach 6-8.10.2020 r. na platformie ZOOM i są skierowane do wszystkich, którzy są zainteresowani nauką języka niemieckiego, studiami w Niemczech lub tym, jakie perspektywy zawodowe stwarza język niemiecki.

 

Program przedstawia się w sposób następujący: 

 

wtorek, 6 października 2020 roku, godz. 17.00-17.45     
DAAD„Prawdy i mity: studia, stypendia i letnie kursy językowe w Niemczech” 
DAAD wyjaśni wszystkie pytania związane z tematyką studiów i kursami językowymi w Niemczech.
 

 

środa, 7 października 2020 roku, godz. 16.00-16.45       
Ambasada Niemiec„Język naszej pasji”    
Przedstawiciele Ambasady opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z językiem niemieckim w życiu zawodowym i o wpływie języka niemieckiego na ich karierę.
 

 

czwartek, 8 października 2020 roku, godz. 17.00-17.45 
Goethe-Institut„Deutsch macht Spaß!“    
Goethe-Institut przeprowadzi lekcję próbną języka niemieckiego dla 25 uczestników. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: maximilian.weiss@goethe.de
 

Dział Kształcenia AHK planuje ponadto przedstawienie prezentacji nt.: Zawodowe możliwości na rynku pracy z językiem niemieckim. Przedstawiciele opowiedzą, w jakim obszarze (w jakich branżach i na jakich stanowiskach) poszukiwani są eksperci z językiem niemieckim. Opowiedzą także o zmianach na rynku edukacyjnym ostatnich lat i o szansach dla osób znających niemiecki. 

 

Wszystkie wydarzenia będą dostępne pod następującym linkiem: 

https://bit.ly/3cvOqHK (Meeting-ID: 862 7225 0189; Kenncode: 3ABGCE) 

 

Będzie nam bardzo miło, jeśli będą Państwo licznie uczestniczyć w wydarzeniach!

 

Z wyrazami szacunku  

Valerio Paul Trabandt

Kulturreferat / Wydział Kultury

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland / Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

ul. Jazdów 12

00-467 Warszawa

image002

 

 

 

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych Etap II – wybór grup zajęciowych

Termin dodatkowy: 2 października 2020, godz. 7.00 – 4 października 2020, godz. 22.00

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r., którzy nie dokonali wyboru grup zajęciowych w dniach 28-29.09.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

W I etapie został wybrany przedmiot, czyli język i poziom. Studenci, którzy nie dokonali wyboru na lektorat w tym etapie, zostali dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji. Warunkiem utworzenia się grupy jest liczebność 18 osób. W przypadku nieutworzenia grupy, studenci zostali przeniesieni automatycznie na inny przedmiot.

W II etapie studenci dokonują wyboru konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Jak będą odbywać się zajęcia językowe w semestrze zimowym 2020/2021?

Lektoraty języków obcych na studiach stacjonarnych będą prowadzone w formie mieszanej w sposób rotacyjny, tzn. część grupy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, uczestniczyć będzie w zajęciach w sali, pozostałe osoby będą brały udział w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podziału grupy dokona prowadzący, dostosowując liczbę osób do sali zajęciowej. Grupa zostanie powiadomiona o podziale za pośrednictwem poczty uczelnianej i/ lub platformy Moodle.

Lektoraty na studiach niestacjonarnych będą odbywać się zdalnie z wyjątkiem maksymalnie trzech spotkań (zgodnie z planem zajęć na poszczególnych wydziałach). O szczegółach związanych ze sposobem prowadzenia zajęć i zaliczania przedmiotu studenci zostaną powiadomieni przez swoich prowadzących.

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

Etap II – wybór grup zajęciowych

Termin: 28 września 2020, godz. 7.00 – 29 września 2020, godz. 24.00

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia  rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

W I etapie został wybrany przedmiot, czyli język i poziom. Studenci, którzy nie dokonali wyboru na lektorat w tym etapie, zostali dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji. Warunkiem utworzenia się grupy jest liczebność 18 osób. W przypadku nieutworzenia grupy, studenci zostali przeniesieni automatycznie na inny przedmiot.

W II etapie studenci dokonują wyboru konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Etap Finałowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

Z uwagi na obecny stan rzeczy i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji związanej z pandemią, decyzją Dyrekcji Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej Etap Finałowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych został przeniesiony na termin 9-10 października 2020 r.

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I (dodatkowy termin)

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Czytaj więcej...

Rejestracja na egzamin kończący lektorat - I termin

Dotyczy studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia. 

W celu rejestracji na egzamin w I terminie należy wykonać poniższe czynności: 

1. Zalogować się na platformie elearningowej Centrum Językowego

https://elearning.cj.po.edu.pl/ z użyciem loginu i hasła do USOS-a.

2. Wybrać odpowiedni egzamin i zarejestrować się z użyciem klucza dostępu.

(Klucz dostępu zostanie przekazany przez poszczególnych prowadzących.)

3. Rejestracji należy dokonać w terminie do 17 czerwca.

4. Termin egzaminu: 19 czerwca 2020

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2 termin I – godz. 9.00

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2+ termin I - godz. 11.00

Egzamin z j. niemieckiego na poziomie B2 termin I – godz. 13.00

Egzamin z j. polskiego na poziomie B2 termin I – godz.15.00

Rejestracja na egzamin kończący lektorat

Dotyczy studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia.

W celu rejestracji na egzamin w terminie zerowym należy wykonać poniższe czynności:

1. Zalogować się na platformie elearningowej Centrum Językowego

https://elearning.cj.po.edu.pl/ z użyciem loginu i hasła do USOS-a.

2. Wybrać odpowiedni egzamin i zarejestrować się z użyciem klucza dostępu.

(Klucz dostępu zostanie przekazany przez poszczególnych prowadzących.)

3. Rejestracji należy dokonać w terminie do 4 czerwca.

4. Termin egzaminu: 8 czerwca 2020

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2 – godz. 9.00

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2+ - godz. 11.00

Egzamin z j. niemieckiego na poziomie B2 – godz. 13.00

Egzamin z j. polskiego na poziomie B2 – godz.15.00

Polish exam for international students – godz. 15.00

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe