CZCIONKA:
KONTRAST:

10.07.2018 (wtorek), godz. 10.00-12.00, P6-123

18.07.2018 (środa), godz. 10.00-12.00, P6-120

W ważnych sprawach mailowych prosimy o kontakt na adres:

Kierownik: Danuta Rydzak d.rydzak@po.opole.pl

Z-ca Kierownika: Magdalena Dolińska m.dolinska@po.opole.pl

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej