CZCIONKA:
KONTRAST:

Artykuły, które otrzymają pomyślnie recenzje, zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach Styles of Communication (http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communication) oraz Academic Journal of Modern Philology (http://ajmphil.wordpress.com/about/)lub zostaną wydane w formie monografii tematycznej.

Na przygotowanie artykułów do druku przewidziany jest określony czas po zakończeniu konferencji. Wytyczne dotyczące publikacji będą na bieżąco podawane na stronie internetowej konferencji.

- Materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień [PDF]

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej