CZCIONKA:
KONTRAST:

Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim

Koordynatorzy:

- język angielski - mgr Bogusława Kowalczyk  b.kowalczyk@po.edu.pl

- język niemiecki - mgr Edyta Bogacka  e.bogacka@po.edu.pl

Struktura egzaminu

Część 1

Prezentacja kandydata w formie ustnej sprawdzająca ogólne kompetencje językowe:

  • zagadnienia typu: zainteresowania, forma spędzania czasu wolnego, kariera zawodowa, wykształcenie, rola języka obcego, plany na przyszłość.

Część 2

Prezentacja pracy doktorskiej w formie ustnej:

  • omówienie zagadnień opracowanych w pracy doktorskiej;
  • wniesione innowacje;
  • zastosowanie omówionych w rozprawie doktorskiej zagadnień w praktyce.

   * Możliwość przygotowania powyższej prezentacji w formie multimedialnej.

Część 3

Ustne streszczenie przeczytanego tekstu popularno-naukowego przedłożonego przez egzaminatora

lub

test gramatyczno-leksykalny w formie pisemnej.

* Sposób realizacji trzeciej części egzaminu leży w gestii egzaminatora, po uprzednim uzgodnieniu z kandydatem.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej