CZCIONKA:
KONTRAST:

Oferta kursów językowych - rok akademicki 2022/2023

Jeśli w poniższej ofercie nie ma kursu, który odpowiada Państwa potrzebom, prosimy o zgłoszenie swojej propozycji na adres e-mail: k.borysiuk@po.edu.pl lub j.jankowska@po.edu.plOsoby kontynuujące naukę ponownie muszą przejść przez procedurę zapisów. Do kursów kontynuacyjnych mogą dopisywać się nowe osoby.

Aby sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego można samodzielnie wykonać test diagnostyczny i sprawdzić jego interpretację w kluczu do testu diagnostycznego. Ułatwi to zapisanie sie do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania. Test został udostępniony Centrum Językowemu Politechniki Opolskiej przez wydawnictwo Macmillan.

Standardowo wszystkie kursy obejmują 30h w semestrze i odbywają się trybem jeden lub dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kursów językowych, prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

EDYCJA XIX - LATO 2022/2023

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY OD PODSTAW A1/A2 (BŚ1)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich obcokrajowców z Europy Wschodniej

Celem kursu jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych w języku polskim

Poziom A1/A2

Kurs oparty jest na podręczniku Z językiem polskim każdego dnia, P. Mandziej, Warszawa 2020.

PROGRAM KURSU

1. Kilka słów o sobie (pozyskiwanie i udzielanie informacji o sobie; nazwy krajów, miast, kontynentów i ich mieszkańców; liczebniki główne i porządkowe; godziny) 5h

2. Nie ma to jak rodzina (rodzina, stopnie pokrewieństwa, nazwy świąt i uroczystości, cechy charakteru i osobowości, zaimki dzierżawcze, celownik, dopełniacz, antonimy) 5h

3. Moda i wygląd (opisywanie wyglądu osób; zakupy w sklepie odzieżowym; zamawianie w sklepie internetowym; ubrania – kolory, fasony; opisywanie zdarzenia – kradzież; sposoby płacenia – karta, gotówka; stopniowanie przymiotników i przysłówków) 5 h

4. Bez pracy nie ma kołaczy (opisywanie zawodów, słownictwo związane z rynkiem pracy; zawodami i stanowiskiem; kwalifikacje i wymagania wobec stanowiska; oferty pracy; rozmowy kwalifikacyjne; opisywanie miejsca pracy; sprzęt i akcesoria biurowe; mianownik liczby mnogiej, tryb przypuszczający) 5h

5. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej (typy mieszkań; ogłoszenia dot. wynajmu, kupna i sprzedaży mieszkań; koszty wynajęcia; opisy pomieszczeń; meble i sprzęty użytku domowego; przyimki, mowa zależna) 5h

6. Co to był za dzień! (wewnętrzne części ciała; nazwy specjalności lekarskich; wizyta w gabinecie lekarskim; typy lekarstw; zewnętrzne części ciała; zmysły; polskie przysłowia i ich znaczenia; nazwy pór roku, miesięcy, opis pogody; liczba mnoga rzeczowników 5 h

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1. Poszerzenie słownictwa z zakresu języka polskiego

2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych – radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych

3. Rozwijanie wszystkich kompetencji językowych – słuchania, czytania, pisania, gramatyki i słownictwa oraz mówienia

4. Umiejętność pracy w grupie

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 – 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w Sali P6-103

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: nowy

zajęcia organizacyjne: wtorek, godz.16:00 (propozycja)

prowadząca: dr Beata Świerczewska

JĘZYK ANGIELSKI OD PODSTAW A1+ (BH1)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób z bardzo słaba znajomością języka, które oczekują uzupełnienia podstaw gramatyki i codziennego słownictwa. Mile widziani zarówno pracownicy administracji jak i studenci.

Celem jest powtórzenie podstaw (czas teraźniejszy) i kontynuacja na poziomie A1

Kurs oparty jest na podręczniku: „English File Beginner”

Materiały i wszystkie ćwiczenia umieszczone na Platformie Moodle z możliwością pobierania i wielokrotnego wykonywania ćwiczeń.!!!!!

PROGRAM KURSU

1.      Powtórzenie :gramatyka: czasownik be/ liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników/ zaimki/ czas teraźniejszy prosty

2.      Czas teraźniejszy ciągły do wyrażania czynności bieżących

3.      There is/ there are

4.      Czas Past Simple: czasowniki regularne i nieregularne

5.      Słownictwo dnia codziennego i czasu wolnego

6.      Określanie kierunku i położenia

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

 1. komunikowanie się na poziomie podstawowym na lotnisku
 2. zapraszanie i proponowanie
 3. pytanie o drogę
 4. określanie miejsca
 5. wyrażanie przyszłości i przeszłości

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 – 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w Sali P6 – 13

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: nowy

termin odbywania zajęć: czwartek, godzina 13.30

prowadząca: mgr Bożena Hordyńska

JĘZYK ANGIELSKI DLA POWRACAJĄCYCH DO NAUKI A2/B1 (JJ1)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów, pracowników

Celem jest powtórzenie, utrwalenie i doskonalenie języka angielskiego w zakresie podstawowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Poziom średnio zaawansowany niższy

Kurs oparty jest na podręczniku: „English File fourth edition”, Elementary, wyd. Oxford

PROGRAM KURSU

1.     Słownictwo: człowiek wygląd zewnętrzny, charakter; nazwy ubrań i dodatków.

2.     Urlop, rezerwacje, zameldowanie się w hotelu. Port lotniczy.

3.     Zakupy w sklepie stacjonarnym i online.

4.     Dialogi w restauracji, na dworcu, na lotnisku. Zamawianie posiłku, kupowanie biletów, itp.

5.     Gramatyka: Present Simple vs. Present Continuous; Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne), Present Perfect, Past Continuous, to be going to. Future Simple. Porządek słów w zdaniu.

6.     Przyimki określające czas i miejsce. Zdania względne.

7.     Pisanie: mail nieformalny dotyczący podróży, rezerwacji. Opis zdjęcia, obrazu.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs,

§  liczebność grupy- max 13 osób

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1.Słuchanie: Student będzie rozumieć pytania i odpowiedzi o średnim stopniu trudności w sytuacjach o charakterze towarzyskim, rodzinnym, na dworcu, w sklepie, w restauracji. Będzie mógł odebrać nieskomplikowane wiadomości przez telefon.

2.Mówienie: Student będzie umiał wypowiadać sformułowania na poziomie średnio zaawansowanym charakter, np. zarezerwować hotel, przedstawić zażalenie, opisać wygląd człowieka

3.Czytanie: Student będzie umieć czytać ze zrozumieniem krótkie teksty literackie, informacyjne, publicystyczne.

4.Pisanie: Student będzie umieć. napisać maila, dokonać/odwołać rezerwacji hotelu, biletu.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 – 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w Sali (do uzgodnienia)

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: nowy

termin odbywania zajęć: środa, godz. 15.30 - 17.00 (propozycja)

miejsce: P6-105

prowadząca: dr Jolanta Jankowska

JĘZYK ANGIELSKI, ŚREDNIO ZAAWANSOWANY, NIŻSZY B1

KONTYNUACJA (JJ2)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla: studentów, doktorantów, pracowników

Celem jest powtórzenie, utrwalenie i doskonalenie języka angielskiego   w zakresie podstawowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Poziom średnio zaawansowany niższy B1

Kurs oparty jest na podręczniku: „English File”, pre-intermediate, wyd. Oxford

PROGRAM KURSU

1.Słownictwo: podróże, port lotniczy, restauracja: zamawianie dań, rezerwowanie , zakupy w sklepie stacjonarnym i online, reklamacja.

2.Zaimki określające miejsce i czas.. Rekcja czasownika z przyimkiem.

3. Czynności domowe „make or do”.

4. Zakupy stacjonarne i online.

5.Gramatyka: czas przyszły –Present Continuous, to be going to,.

6. Zdania definiujące względne.

7. Present Perfect vs. Past Simple.

8.Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl
 • obecność na zajęciach zerowych,
 • podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,
 • wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1.Słuchanie: Student będzie rozumieć pytania i odpowiedzi o średnim stopniu trudności w sytuacjach o charakterze towarzyskim, rodzinnym w sklepie, w restauracji. Będzie mógł odebrać nieskomplikowane wiadomości przez telefon.

2.Mówienie: Student będzie umiał wypowiadać sformułowania na poziomie średnio zaawansowanym charakter, np. zarezerwować bilet lotniczy, miejsce w restauracji.

3.Czytanie: Student będzie umieć czytać ze zrozumieniem krótkie teksty literackie, informacyjne, publicystyczne.

4.Pisanie: Student będzie umieć. napisać maila, dokonać/odwołać rezerwacji w   restauracji, biletu lotniczego.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 – 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w Sali (do uzgodnienia)

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

(k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: kontynuacja

termin odbywania zajęć (środa, godz. 8.30 - 10.00)

prowadząca: dr Jolanta Jankowska

JĘZYK ROSYJSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH A1 (JJ3)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów, pracowników

Celem jest opanowanie podstaw języka rosyjskiego w zakresie podstawowych kompetencji językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Poziom początkujący

Kurs oparty jest na podręczniku: „Wot i my 1 po-nowomy”, M. Wiatr-Kmiecik, S.Wujec, wyd. PWN

PROGRAM KURSU

1.Zapoznanie z Rosją, „ciekawostki rosyjskie” .Alfabet rosyjski.

2.Nazywanie przedmiotów i osób. Przedstawianie siebie i innych. Zainteresowania. Rodzina.

2.Kraje i narodowości. Języki obce.

3. Miejsce zamieszkania.

4. Wiek i wygląd zewnętrzny człowieka.

5. Nazwy miesięcy i dni tygodnia. Liczebniki główne 1-1000.

6.Czasowniki I, II koniugacji. Rekcja czasownika. Czas teraźniejszy i przeszły.

7. Zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytające.

8.Rodzaj rzeczownika. Rodzaj i liczba przymiotnika. Związek liczebników głównych z rzeczownikiem.

9.Przysłówek miejsca i kierunku. Deklinacja I, II.

10. Fonetyka. Intonacja zdania twierdzącego i pytającego.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs,

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1.Słuchanie: Student będzie rozumieć nieskomplikowane pytania i odpowiedzi w sytuacjach o charakterze towarzyskim, rodzinnym, będzie mógł odebrać proste wiadomości przez telefon.

2.Mówienie: Student będzie umiał wypowiadać proste sformułowania o podstawowym charakterze, przedstawić się, nazwać dni tygodnia, przedmioty w mieszkaniu, pomieszczenia, nazwy członków rodziny i znajomych, zapytać o informację. Informować o posiadaniu czegoś, mówić o wyjazdach i planach podróżniczych.

3.Czytanie: Student będzie umieć czytać wyrazy, krótkie zdania pisane i drukowane. posługiwać się słownikiem, rozumieć proste instrukcje.

4.Pisanie: Student będzie umieć napisać poszczególne słowa, zwroty, krótkie notatki, informacje.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 – 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w Sali P6-112

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: nowy

termin odbywania zajęć: wtorek, godz. 15.30 - 17.00

Sala P6-112

prowadząca: dr Jolanta Jankowska

JĘZYK ANGIELSKI DLA ZAAWANSOWANYCH C1
KONWERSACJE (MD 1)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla pracowników, doktorantów i studentów PO.

Celem jest doskonalenie umiejętności swobodnego mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Poziom C1 (zaawansowany)

PROGRAM KURSU

 1. O literaturze pięknej (2 spotkania)
 2. O zjawisku platform filmowych
 3. O kamuflażu
 4. O influenserach
 5. O wydarzeniach bieżących (3 spotkania)
 6. O byciu interesującym
 7. O filozofii
 8. O cyberwojnie
 9. O sławnych ludziach świata sportu.
 10. Ćwiczenia językowe – próbny egzamin na poziomie C1 – część I.
 11. Ćwiczenia językowe – próbny egzamin na poziomie C1 – część II.
 12. Konwersacje sterowane – konsolidacja.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1.         Kursant rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

2.         Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

3.         Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 - 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w sali P6 - 112

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: nowy

termin odbywania zajęć (dzień tygodnia i godzina): czwartek godz. 8.30-10.00

prowadząca: mgr Magdalena Dolińska

JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH B1 KONWERSACJE (MD 2)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla pracowników, doktorantów i studentów

Celem jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim

Poziom średniozaawansowany niższy B1

Kurs oparty jest na materiałach własnych.

PROGRAM KURSU

1.      Rozmowy o podróżach. Zastosowanie past simple i past continuous.

2.      Z pewnością tam trafisz. Wskazywanie kierunków, opis drogi.

3.      Kiedyś byłem inny. Użycie formy used to.

4.      Powód, przyczyna, rezultat. Opis zmian – kolokacje tematyczne.

5.      W co powinienem zainwestować. Konstruowanie zdań względnych.

6.      To jest zbyt dużo. Użycie wyrażeń: zbyt dużo, wystraczająco, bardzo, itp.

7.      Życie w zgodzie z naturą. Stopniowanie przymiotników.

8.      To pewnie dlatego. Zgadywanie, kolokacje tematyczne.

9.      Wiele znaczeń słowa „like”.

10.   Popełniono błąd. Zastosowanie strony biernej.

11.   Jest pewien problem. Opis skarg i zażaleń.

12.   Jeśli nie zapomnę, to przyniosę to jutro. Zastosowanie I trybu warunkowego.

13.   Rozmowy sterowane – konsolidacja.

14.   Rozmowy sterowane – konsolidacja.

15.   Ile się nauczyłem – testy, zadania językowe.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1.         Kursant rozumie pytania zadawane w sytuacjach dnia codziennego i w nagłych wypadkach.

2.         Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

3.         Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 - 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w sali P6 - 112

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: kontynuacja (nowe osoby mile widziane)

termin odbywania zajęć: czwartek godz. 13.30

prowadząca: mgr Magdalena Dolińska

JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH – KONWERSACJE (MD 3)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla pracowników, doktorantów i studentów PO

Celem jest doskonalenie umiejętności swobodnego mówienia

Poziom B2/C1

PROGRAM KURSU

1.         Ekonomia – pieniądze, finanse – kolokacje tematyczne.

2.         Wiedza i nauka – słowotwórstwo, idiomy tematyczne.

3.         Najnowsze wiadomości ze świata I – opis bieżących wydarzeń, dyskusje, poszerzanie słownictwa tematycznego.

4.         Najnowsze wiadomości ze świata II - opis bieżących wydarzeń, dyskusje, poszerzanie słownictwa tematycznego.

5.         Zwyczaje w różnych krajach świata – poszerzanie słownictwa tematycznego.

6.         Utalentowani ludzie – idiomy tematyczne, poszerzanie słownictwa.

7.         Ekologia, zasoby naturalne – słownictwo, wyrażanie opinii.

8.         Rozmowy sterowane – konsolidacja.

9.         Odgrywanie ról, rozmowy sterowane – konsolidacja.

10.       Ile się nauczyłem – testy, zadania językowe.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1. Kursant rozumie pytania zadawane w sytuacjach dnia codziennego i w nagłych wypadkach.

2.         Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.

3.         Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 - 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 30 czerwca 2023 Kurs 20-godzinny

Forma: w sali P6-114

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: kontynuacja (nowe osoby chętnie widziane)

termin odbywania zajęć (dzień tygodnia i godzina): piątek godz. 8.30

prowadząca: mgr Magdalena Dolińska

JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH A2 (MD 4)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla pracowników PO.

Celem jest nabycie umiejętności komunikacji w najczęstszych sytuacjach życiowych – poziom A2

PROGRAM KURSU

1.      Która godzina? Kolokacje z get, have, go. Podawanie godziny.

2.      Kiedy się urodziłeś? Przyimki czasu: in, on, at. Podawanie daty.

3.      Jak często? Przysłówki częstotliwości. Prace domowe.

4.      Rozmawiam przez telefon.

5.      Rozmowy sterowane – konsolidacja umiejętności.

6.      Potrafię mówić po angielsku. Użycie can/can’t.

7.      Wakacje były udane. Użycie czasu przeszłego – być.

8.      Co się stało? Użycie czasu przeszłego – czasowniki regularne.

9.      Rozmowy sterowane – konsolidacja umiejętności.

10.   Czy mogę prosić? Pytanie o pozwolenie

11.   Odgrywanie ról – w hotelu.

12.   Co już umiem? Ćwiczenia, testy, zadania językowe – powtórzenie.

13.   Rozmowy sterowane – konsolidacja.

14.   I met him suddenly – czas przeszły - czasowniki nieregularne.

15.   Podsumowanie użycia czasu przeszłego – doskonalenie umiejętności.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

1.         Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym

2.         Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat.

3.         Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 - 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w sali MD-25 (budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Mikołajczyka)

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: kontynuacja

termin odbywania zajęć: środa godz. 8.30

prowadząca: mgr Magdalena Dolińska

JĘZYK HISZPAŃSKI DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH A1+ (MHG1)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla   młodzieży i osób dorosłych (studenci i pracownicy). szczególnie dla studentów myślących o wyjeździe na uczelnie w Hiszpanii w ramach programów wymian Erasmus i dla osób, które z tej wymiany wróciły i chcą podtrzymać kontakt z tym językiem lub myślą o zdawaniu egzaminów certyfikowanych.

Celem jest opanowanie j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym wyższym, rozwijanie sprawności komunikacyjnych, szczególnie potrzebnych podczas pobytu w krajach hispanojęzycznych. W szczególności: prośby, polecenia, odmawianie, wyrażanie zgody, planowanie,

Tematyka związana z podróżami, zamawianiem w restauracji, opisem postaci

Ćwiczona będzie sprawność rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustne oraz pisemne. Kurs zawiera też elementy kultury i geografii Hiszpanii i Ameryki południowej  

Poziom: A1+

Kurs oparty jest na podręcznikach:

Frequencias A1.1- 1.2, i Prisma A1, Ele actual A1, materiały autorskie

PROGRAM KURSU

1.Wyrażanie upodobań i preferencji – bardzo mi się podoba, bardzo lubię.. (a Carmen y a Juan les gusta), posiłki w Hiszpanii (En mi país se desayuna más fuerte que en España. ¿ Qué beben? proszenie o pozwolenie, pytanie się o opinię odnośnie gustów i odpowiadanie na tego typy pytania (¿Qué te parece?), ( me gusta mucho / no me gusta nada). Tryb rozkazujący dla 2 i 3 os. L. poj. W twierdzeniu ( wydawanie poleceń, prośby ): abre la ventana / ¿puede abrir la ventana?). Dawać/ prosić o opinię, (para mí, a mí me parece ) wyrażanie zgody i niezgody (¡Qué dices! ¡Ni hablar!), Stereotypy mieszkańców regionów Hiszpanii,). Przymiotniki opisujące osobowość. Que opinas?

2.Zamawianie napojów w restauracji, barze, nazwy napojów orzeźwiających, dialog z kelnerem, proszenie o rachunek, liczebniki, ćwiczenia ze słuchu. Realia kulturowe Poznanie najbardziej typowych dań hiszpańskich.

3.Robienie planów i projektów, sugerowanie i proponowanie,. Omawianie planów i przyszłych intencji projektów i najbliższej przyszłości. Wyrażanie opinii i ewaluacji, Realia kulturowe park narodowy Canaimia (Wenezuela). Wyrażanie nakazu, zwroty: Ir a + infinitivo(¿Qué vas a hacer el verano que viene? Zapraszanie, umawianie się na spotkanie, akceptowanie/ odrzucenie zaproszenia, (¿Dónde quedamos?) wyrażanie nakazu -   tener que+ infinitivo, Przeczenia z udziałem nadie, nadie, ningun(o).. Pytanie się o preferencje ¿ Qué prefieres? Por qué no …?

4. Wyrażanie powinności Wyrażanie nakazu, zakazu, instrukcji ((¿Qué tengo que hacer para matricularme?). Complemento directo y complemento indirecto Dawać/ prosić o opinię, (para mí, a mí me parece ) wyrażanie zgody i niezgody (¡Qué dices! ¡Ni hablar!), Stereotypy mieszkańców         regionów Hiszpanii). Przymiotniki opisujące osobowość. Que opinas? Odpowiadanie – odrzucanie propozycji i ich akceptacja. Me quedo en casa. Estoy agotado. Zajęcia czasu wolnego. Treści kulturowe: Madryt i jego atrakcje.

5.Relacjonowanie wydarzeń przeszłych: czas preterito perfecto . Mówienie o czynnościach zakończonych w czasie związanym z teraźniejszością. Has estado alguna vez en Venecia opoliense? Marcadores temporales. Dzisiaj był dzień jak co dzień. Ha sido un dia normal. Participio pasado. konstrukcja, konteksty użycia, (haber + imiesłów bierny). Wyrażenia okolicznikowe     czasu związane z aspektem perfecto.

6.Preterito perfecto i preterito indefinido. Różnice między nimi.: Opowiadanie o czynnościach nie mających związku z teraźniejszością. Wczoraj, dwa tygodnie temu . hace dos semanas escribí un informe Ayer fui   / Este verano he ido a . Pytanie się o doświadczenia osobowe, Cuénteme qué pasó

7.Przeczenia z udziałem nadie,   nadie, ningun(o).. Podawanie usprawiedliwień es que he estado en… Pytanie się o preferencje ¿ Qué prefieres? Por qué no …? Odpowiadanie – odrzucanie propozycji i ich akceptacja. Me quedo en casa. Estoy agotado.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

Kurs ma na celu

- utrwalenie poziomu A1+ i doprowadzenie do poziomu A2.,

- doskonalenie sprawności komunikacyjnych i podstawowych struktur gramatycznych,

-przybliżenie kultury Hiszpanii i innych krajów hispanojęzycznych.

- Po jego zakończeniu kursanci powinni być w stanie porozumieć się w krajach docelowych w nauczanym języku zarówno w sytuacjach dnia codziennego,(kupowanie biletów na autobus, zamawianie posiłku, zakupy, podtrzymywanie rozmowy ) jak w podstawowych sytuacjach na uczelni (wymiana studencka z uczelniami w Hiszpanii), jak również w wystarczającym stopniu rozumieć otrzymywane przekazy ustne (np. komunikaty radiowe) i wyrazić się w formie pisemnej.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 – 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

Forma: w Sali (312 ulica Luboszycka 7 (budynek Zarządzania)

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: kontynuacja

termin odbywania zajęć: czwartek, godz. 16.00 - 17.30

prowadząca: dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak

JĘZYK HISZPAŃSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH (PO JEDNYM SEMESTRZE NAUKI) A1 (MHG2)

ORGANIZATOR

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

TEMATYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla   młodzieży i osób dorosłych (studenci i pracownicy). szczególnie dla studentów myślących o wyjeździe na uczelnie w Hiszpanii w ramach programów wymian Erasmus i dla osób, które z tej wymiany wróciły i chcą podtrzymać kontakt z tym językiem lub myślą o zdawaniu egzaminów certyfikowanych.

Celem jest opanowanie j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym, rozwijanie sprawności komunikacyjnych, szczególnie potrzebnych podczas pobytu w krajach hispanojęzycznych. W trakcie kursu planowane jest wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z różnych dziedzin (głównie podawanie informacji o sobie i zadawanie prostych pytań, rozwijanie sprawności komunikacyjnych (prośby, polecenia, odmawianie, wyrażanie zgody).

-Ćwiczona będzie sprawność rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustne oraz pisemne. Kurs zawiera też elementy kultury i geografii Hiszpanii i Ameryki południowej  

ZAKRES:

Poziom: A1

Kurs oparty jest na podręcznikach:

VEN 1, Frequencias A1.1- 1.2, i   Prisma A1, , materiały autorskie

PROGRAM KURSU

1.Czasownik ‘hay’, pytanie się o budynki i udogodnienia w mieście (gdzie jest najbliższa stacja benzynowa, / poczta/ podawanie godziny / rozkład godzin otwarcia instytucji, pytanie się o godzinę odjazdu. Umawianie się na spotkania - (¿Cómo quedamos?).

2. Comida. Posiłek w restauracji i w barze. Typowe dania i potrawy hiszpańskie, dialog z kelnerem i barmanem. (Yo quiero de primero, / de postre…). Zamawianie typowych napojów hiszpańskich. Opis artykułów żywnościowych, typy artykułów, zakupy w sklepie. Posiłki w Hiszpanii (En mi país se desayuna más fuerte que en España.

3. Wyrażanie upodobań i preferencji – bardzo mi się podoba, bardzo lubię.. ( me gusta mucho / no me gusta nada). Tryb rozkazujący dla 2 i 3 os. L. poj. W twierdzeniu ( wydawanie poleceń, prośby ): abre la ventana / ¿puede abrir la ventana?).

4. Opis postaci: wygląd zewnętrzny (¿Cómo es tu novio?), przymiotniki : alto bajo, pelo, liso/ risado etc. . stopniowanIe przymiotników (El Nilo es el río más largo del Mundo)

5. Czynności dnia codziennego: czas teraźniejszy prosty trybu oznajmującego (Presente de indicativo), opowiadanie o swojej organizacji dnia. Rodzina – opis stopnia    pokrewieństwa. Zaimki dzierżawcze, czasowniki częściowo nieregularne (o: ue, e: ie, e: i; u: ue; i:y).

6. Ir de compras – wyjście na zakupy. Opisywanie materiałów, proszenie o pozwolenie, pytanie się o opinię odnośnie gustów i odpowiadanie na tego typy pytania (¿Qué te parece?), przymiotniki koloru – rodzaj i liczba, pronombres personales de complemento directo, części ubrania, ilości i miary, Wymowa: dźwięki szczelinowe w jezyku hiszpańskim dialog w sklepie ze sprzedawcą odzieży. Czasownik preferir.

WARUNKI PRZYJĘCIA

§  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego poprzez irk.po.opole.pl

§  obecność na zajęciach zerowych,

§  podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu dokształcającego przed rozpoczęciem planowych zajęć,

§  wniesienie opłaty za kurs

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU

Kurs ma na celu doprowadzenie do poziomu A1+, doskonalenie sprawności komunikacyjnych i podstawowych struktur gramatycznych. Po jego zakończeniu kursanci powinni być w stanie porozumieć się w krajach docelowych w nauczanym języku zarówno w podstawowych sytuacjach dnia codziennego, jak w podstawowych sytuacjach na uczelni (wymiana studencka z uczelniami w Hiszpanii).

TERMIN ZGŁOSZEŃ

14 – 24 lutego 2023

CZAS TRWANIA KURSU

27 lutego – 29 czerwca 2023; kurs 30-godzinny

W zależności od zapotrzebowania

Forma w Sali: ul. Luboszycka 7 (budynek zarządzania) – sala 312

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej CJ.

KIEROWNIK KURSU

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

KONTAKT

Katarzyna Borysiuk, Jolanta Jankowska (k.borysiuk@po.edu.pl; j.jankowska@po.edu.pl)

DODATKOWE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

kurs: kontynuacja

termin odbywania zajęć czwartek 15.30 - 17.00

prowadząca: dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej