Strona głównaDydaktyka

Dydaktyka. 2019-10-23 09:05.

 LEKTORATY

Studium prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich kierunków z języków:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • polskiego jako obcego.

Lektorat na studiach pierwszego stopnia trwa cztery semestry (łącznie 120 godzin, po 30 godzin w semestrze) i rozpoczyna się od drugiego roku studiów. Studenci uczęszczają na zajęcia z wybranego przez siebie języka (najczęściej wybieranym językiem jest angielski na poziomie docelowym B2).

Na studiach II stopnia lektorat z języka obcego prowadzimy zgodnie ze zleceniem danego wydziału Politechniki Opolskiej (30 lub 60 godzin języka specjalistycznego).

Zajęcia z języka polskiego przeznaczone są dla studentów niebędących obywatelami polskimi, którzy odbywają pełny cykl kształcenia w Politechnice Opolskiej. Zajęcia odbywaja się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia obejmują 60 godzin zajęć w pierwszym roku studiów, studia drugiego stopnia obejmują 30 godzin zajęć języka polskiego.

 

E-LEARNING

Na studiach niestacjonarnych Politechniki Opolskiej zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego prowadzone są metodą na odległość (e-learning) poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej Macmillan English Campus.

Od 1 listopada 2009 zajęcia te prowadzono na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz od 1 listopada 2010 na Wydziale Mechanicznym (na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych) i na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (dwie grupy na kierunku Fizjoterapia, studia niestacjonarne).

Od 1 listopada 2011 zajęcia e-learningowe  z języka angielskiego z wykorzystaniem edukacyjnej platformy internetowej Macmillan English Campus prowadzone są na wszystkich wydziałach (na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych).

Od roku akademickiego 2013/2014 zajęcia na platformie MEC są prowadzone na wszystkich wydziałach.


  Opis poziomów biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego znajdziesz tutaj.

 

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe