CZCIONKA:
KONTRAST:

 LEKTORATY

Studium prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich kierunków z języków:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • polskiego jako obcego.

Lektorat na studiach pierwszego stopnia trwa cztery semestry (łącznie 120 godzin, po 30 godzin w semestrze) i rozpoczyna się od drugiego roku studiów. Studenci uczęszczają na zajęcia z wybranego przez siebie języka (najczęściej wybieranym językiem jest angielski na poziomie docelowym B2).

Na studiach II stopnia lektorat z języka obcego prowadzimy zgodnie ze zleceniem danego wydziału Politechniki Opolskiej (30 lub 60 godzin języka specjalistycznego).

Zajęcia z języka polskiego przeznaczone są dla studentów niebędących obywatelami polskimi, którzy odbywają pełny cykl kształcenia w Politechnice Opolskiej. Zajęcia odbywaja się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia obejmują 60 godzin zajęć w pierwszym roku studiów, studia drugiego stopnia obejmują 30 godzin zajęć języka polskiego.

 

E-LEARNING

Lektoraty języków obcych na studiach niestacjonarnych są prowadzone w trybie asynchronicznym przy użyciu platformy Moodle. Trzy spotkania - pierwsze, śródsemestralne i ostatnie - zorganizowane są w sposób tradycyjny w budynkach Uczelni i odbywają się zgodnie z planem zajęć.


  Opis poziomów biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego znajdziesz tutaj.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej