CZCIONKA:
KONTRAST:

Tryb, sposób zlecania i rozliczania tłumaczeń oraz korekt językowych wykonywanych przez Centrum Językowe Politechniki Opolskiej reguluje Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 56/2020.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej