CZCIONKA:
KONTRAST:

Opłatę za kurs należy uiścić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu na poniższy rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu 
ul. Osmańczyka 15 
45-027 Opole 
nr konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

UWAGA:

Wypełniając druk przelewu, w rubryce "Tytułem" wpisz dane według wzoru:
Opłata za kurs języka…: symbol kursu…, uczestnik … (imię i nazwisko)

np.: Opłata za kurs języka angielskiego, SzW, uczestnik: Jan Kowalski

 

Symbol kursu można znaleźć na www.cj.po.opole.pl w zakładce "OFERTA”.

 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej