CZCIONKA:
KONTRAST:

Program spotkania

 

21.10.2016 – piątek

 

miejsce: aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, bud. 9

9:00 - 10:00        rejestracja uczestników

10:00 - 10:15      powitanie uczestników (Prezes SERMO i Kierownik SJO)

10:15 - 11:00      prezentacja SJO PO w ramach obchodów 50-lecia powstania jednostki na Politechnice Opolskiej. Historia i współczesność. Wystąpienie Rektora PO/Prorektora PO i zaproszonych gości.

11:00 - 11:30      Jubileusz 10-lecia utworzenia Stowarzyszenia SERMO. Podsumowanie działalności i dokonań. (Prezes SERMO)

 

miejsce: Studium Języków Obcych - budynek nr 6

11:30 - 12:00      Przerwa kawowa

12:00 - 14:00      Egzamin ACERT - warsztaty

14:00 - 14:45      Lunch

14:45 - 16:00      Egzamin ACERT - warsztaty

16:00 - 17:00      Walne zebranie SERMO

17:00 - 19:00      Zwiedzanie II kampusu Politechniki Opolskiej (Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich, hala sportowa) lub relaks na kompleksie basenowym Wodna Nuta

19:00                     Uroczysta kolacja

 

22.06.2016 – sobota

 

9:00 – 10:00        Podsumowanie warsztatów ACERT

10:00                   Zwiedzanie Opola

ok. 13:00 - 14:00  Wspólny obiad

 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej