CZCIONKA:
KONTRAST:

Formularz zgłoszeniowy do I Etapu I Konkursu Języka Niemieckiego

„Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche Wissenschaftler, Erfinder und Entdecker“

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego

Nazwa szkoły:

 

Adres szkoły:

 

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów do I Etapu Konkursu:

 

Telefon kontaktowy do nauczyciela zgłaszającego uczniów do I Etapu Konkursu:

 

E-mail, na który zostanie wysłany test do I Etapu Konkursu:

 

Liczba uczniów zgłoszonych do I Etapu Konkursu:

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej