CZCIONKA:
KONTRAST:

 VIII Ogólopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

17 maja 2013r. odbył się już VIII finał tej olimpiady, reprezentowany przez liczny zespół studentów naszej Uczelni, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach uczelnianych, jakie jesienią ubiegłego roku zostały zorganizowane pod opieką dr Waldemara Gakana. Ich mottem były znane słowa Goethego: „Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem”.

Finał tej olimpiady składał się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmowała, oprócz języka technicznego, również wybrane zagadnienia wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Wyniki uzyskane z części pisemnej pozwoliły zakwalifikować się 20 osobom do części ustnej, która dotyczyła różnorodnych zagadnień współczesnego świata. W ten sposób wyłoniono 5 laureatów tegorocznej olimpiady, której zwycięzcą został Sebastian Kampa (WIPiL). W gronie laureatów znalazł się również Benjamin Kokott (AiR) z piątą lokatą, który był podopiecznym dr W. Gakana.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie są to pierwsze i jedyne olimpijskie sukcesy tych młodych ludzi, gdyż w poprzednich olimpiadach większość z nich również uzyskała status laureata. Ponadto, aby odnieść sukces w takiej materii jak olimpiada języka obcego, należy wykazać się nie tylko umiejętnością poprawnego przekazania komunikatów ale również znajomością zawiłości terminologii języka technicznego, niuansów gramatyczno – leksykalnych czy umiejętnością dokonywania analizy wiadomości czytanych oraz tych podanych drogą słuchową. Jak widać, jest to wiedza i sprawności, które wymagają od słuchaczy dużego nakładu pracy i rozległej wiedzy realioznawczej i merytorycznej więc swój sukces zawdzięczają również umiejętnościom dydaktyczno – językowym prowadzących ich wykładowców.

Wszystkim gratulujemy bardzo serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów!

Więcej informacji na temat olimpiady można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Śląskiej www.pols.pl 

 opracowała: mgr Tamara Pochopin

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej