CZCIONKA:
KONTRAST:

Egzamin B2 First (FCE). Jest to egzamin na poziomie upperintermediate – średnio zaawansowany. 

Honorują go najlepsi pracodawcy m.in. SIEMENS, Adidas, Bank Millenium, Hewlett-Packard, polskie uczelnie i polskie instytucje rządowe, takie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej – jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganego od pilotów wycieczek, Urząd Służby Cywilnej.

Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych. Jest uznawany przez 2 000 uczelni zagranicznych.

Po odbyciu kursu pedagogicznego pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I – III szkoły podstawowej w Polsce.

Zwalnia z egzaminu końcowego języka angielskiego na uczelniach oraz ułatwia wzięcie udziału w programie wymiany międzyuczelnianej (Erasmus).

Egzamin C1 -Advanced (CAE). Jest to egzamin na poziomie zaawansowanym. 

Jest uznawany przez ponad 6000 instytucji na całym świecie.

Honorują go najlepsi pracodawcy, polskie uczelnie i instytucje rządowe min. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Służby Cywilnej.

Po odbyciu kursu pedagogicznego pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich w Polsce.

Egzamin ten przydatny jest w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie, uczelnie w USA, Kanadzie i Australii. Pomaga on w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii.

Każdy student lub pracownik Politechniki Opolskiej przystępujący do egzaminu  certyfikowanego otrzymuje 5% rabatu od ceny standardowej egzaminu.

Jako przygotowanie do egzaminów organizujemy BEZPŁATNE egzaminy próbne (Pretesting). Egzaminy próbne oceniane są przez Cambridge Assessment w Wielkiej Brytanii. Po paru tygodniach od egzaminu próbnego wyniki są przysyłane do Polski.

W marcu 2022 odbędą się egzaminy próbne (Pretesting) z zachowaniem reżimu sanitarnego w budynku Centrum Językowego przy ulicy Prószkowskiej 76.

Dokładne daty i szczegóły dotyczące egzaminów próbnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Organizacją egzaminów próbnych i pomocą w wyborze właściwego egzaminu certyfikowanego zajmuje się mgr Miłosława Sokołowska.

Kontakt:

Miłosława Sokołowska – koordynator ds. egzaminów certyfikowanych na Politechnice Opolskiej

e-mail: m.sokolowska@po.edu.pl

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej