CZCIONKA:
KONTRAST:

Zgłoszenia i przesłanie abstraktu
Zgłoszenia na konferencję prosimy przysyłać w formie abstraktu prezentacji (300-400 słów) na adres: s.wach@po.opole.pl do dnia 1 lipca 2014 r. – Powinno ono obejmować: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł prezentacji, treść abstraktu. Prosimy o przygotowanie abstraktów zgodnie ze stylem narzuconym przez Komisję Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu, wydawcę AcademicJournal of Modern Philology(informacje dostępne na stroniehttp://ajmphil.wordpress.com/publishing-procedure/), w formacie Word (.doc lub .docx).

Do udziału w konferencji zapraszamy także tych uczestników, którzy nie planują wygłaszania referatów. Zgłoszenia bez prezentacji prosimy przesyłać w terminie do 15 września 2014.

Opłata konferencyjna– 200 zł obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, obiad w restauracji oraz poczęstunek. Uwaga: od 25.czerwca nowy numer konta do przelewu

Dane do przelewu (nowe, aktualne od 25.czerwca)

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej
Bank PEKAO SA I Oddział w Opolu
nr konta: 28 1240 1633 1111 0010 1526 1839,
tytuł przelewu: Konferencja – Język, kultura, komunikacja, nazwisko uczestnika
Uprzejmie prosimy także o przesłanie e-mailem danych do faktury, o ile taka jest Państwu potrzebna.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej