CZCIONKA:
KONTRAST:

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w III Konkursie Języka Angielskiego, który odbędzie się w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w ramach XVI Festiwalu Nauki. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego uczących się języka angielskiego. Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje logistykę.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I, który odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 obejmujący test, w którym obok ogólnego języka angielskiego zawarte będą elementy języka logistycznego.

Etap II, który odbędzie się 18 maja 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 składający się z części quizowej i prezentacji multimedialnej finalistów.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mail na adres sjo@po.opole.pl podając następujące informacje:

·         nazwa i adres szkoły,

·         imiona i nazwiska wszystkich uczestników,

·         imię i nazwisko opiekuna zespołu uczestników,

·         imię i nazwisko osoby zgłaszającej do konkursu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail).

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej