CZCIONKA:
KONTRAST:

Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaprosiliśmy między innymi:

  • prof. Piotra Chruszczewskiego, językoznawcę (International Communicology Institute, Washington, D.C., Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, Katedra Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu, WSF, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski),
  • dr Aleksandrę Knapik, językoznawcę (Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu),
  • dr Małgorzatę Haładewicz-Grzelak, językoznawcę (Politechnika Opolska),
  • dra Jacka Mianowskiego , runologa (Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu),
  • Wojciecha Najdę, lektora filmowego, dziennikarza radiowego i telewizyjnego, dyrektora Biura Rektora Politechniki Opolskiej
Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej