CZCIONKA:
KONTRAST:
Karty Opisu Przedmiotu język obcy określające ogólne treści kształcenia, efekty kształcenia, metody kształcenia oraz formę zaliczenia – znajdują się na stronach wydziałowych:
 
Poniżej znajdują się szczegółowe treści kształcenia dla poszczególnych kierunków i specjalności z rozróżnionymi językami, poziomami i prowadzącymi zajęcia.

Wybierz język:

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej