CZCIONKA:
KONTRAST:

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w II Konkursie Języka Angielskiego, który odbędzie się w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w ramach XIV Festiwalu Nauki. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego uczących się języka angielskiego. Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje sport, turystykę i zdrowie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 

  • Etap I, który odbędzie się 20 maja 2016 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 obejmujący test, w którym obok ogólnego języka angielskiego zawarte będą elementy języka sportowego, turystycznego oraz zdrowotnego.
  • Etap II, który odbędzie się 13 czerwca 2016 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 składający się z części quizowej i prezentacji multimedialnej finalistów.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mail na adres sjo@po.opole.pl podając następujące informacje:

  • nazwa i adres szkoły,
  • imiona i nazwiska wszystkich uczestników,
  • imię i nazwisko opiekuna zespołu uczestników,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej do konkursu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail).

Na naszej stronie internetowej w zakładce II Konkurs Języka Angielskiego znajduje się regulamin oraz zalecana literatura.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej