CZCIONKA:
KONTRAST:

 Co roku zapraszamy studentów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

Konkurs ma na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego, ogólnego słownictwa technicznego, oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego wśród studentów uczelni technicznych. Promuje rywalizację, motywuje do pogłębiania wiedzy oraz dostarcza umiejętności przydatnych na rynku pracy. 

I etap konkursu, test pisemny, odbywa się zawsze w uczelniach macierzystych w ostatnim tygodniu listopada lub pierwszym tygodniu grudnia (liczba miejsc ograniczona).

Studenci proszeni są przez swoich lektorów o przysłanie danych, które póżniej przesyłane są koordynatorowi ds. olimpiady.

Dane należy wypełnić według tabeli:

 

Nazwisko

Imię

Punkty I etap pisemny

Data urodzenia

Numer indeksu

Wydział

Kierunek

Tryb studiów

Nazwisko lektora

Uczelnia

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

 

Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie internetowej SJO Politechniki Poznańskiej: http://www.dfl.put.poznan

     

Opracowała: Koordynator ds. olimpiady mgr Joanna Tokarska -Kozłowska

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej