CZCIONKA:
KONTRAST:
  • dr Szymon Wach (Politechnika Opolska, Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu) – przewodniczący komitetu organizacyjnego
  • mgr Grażyna Redlich (kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej)
  • dr Agnieszka Kossowska (Politechnika Opolska)
  • dr Beata Świerczewska (Politechnika Opolska)
  • dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak (Politechnika Opolska)
  • mgr Magdalena Dolińska (Politechnika Opolska)
  • dr Aleksandra Knapik (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu)
  • dr Jacek Mianowski (Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu)
  • mgr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, KNF PAN o. we Wrocławiu)
  • prof. Piotr Chruszczewski (International Communicology Institute, Washington, D.C., Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, Katedra Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu, WSF, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski)
Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej