CZCIONKA:
KONTRAST:

Zespół Języka Angielskiego  

Adiunkci: 

dr hab. Małgorzata HAŁADEWICZ-GRZELAK (również język hiszpański) 

dr Jolanta JANKOWSKA (również język rosyjski)

dr Bogusław KUBIAK (również język niemiecki oraz język polski jako obcy) 

dr Beata ŚWIERCZEWSKA (również język polski jako obcy)

dr Szymon WACH

dr Violetta WIELKA

Starsi wykładowcy:

mgr Magdalena DOLIŃSKA (również język polski jako obcy)

mgr Bożena HORDYŃSKA

mgr Hanna KOŚMIDER-MATWIEJCZUK

mgr Bogusława KOWALCZYK

mgr Ewa KOWALCZYK

mgr Danuta RYDZAK

mgr Miłosława SOKOŁOWSKA

mgr Mieczysław SZUMNY (również język niemiecki)

mgr Joanna TOKARSKA-KOZŁOWSKA

mgr Iwona WYSZYŃSKA

Wykładowcy:

mgr Katarzyna BORYSIUK 

mgr Tamara POCHOPIN 

Zespół Języka Niemieckiego 

Adiunkci: 

dr Agnieszka KOSSOWSKA 

dr Bogusław KUBIAK 

Starsi wykładowcy

mgr Edyta BOGACKA

mgr Mieczysław SZUMNY

 

Starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Jadwiga ROSTECKA-BERKA

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Grzegorz PASEK

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej