CZCIONKA:
KONTRAST:

Oferujemy grupy językowe liczące od 8 do 10 uczestników. Cena za 45 godzin kursu realizowanego od listopada do czerwca bieżącego roku akademickiego wynosi 880 złotych. Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch równych ratach w dogodnych terminach.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej