CZCIONKA:
KONTRAST:

Ogromny sukces językowy naszych studentów - finał XV edycji Olimpiady

9 maja 2014 w Centrum Języków i Kultury Politechniki Poznańskiej odbyła się pierwsza część etapu finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wyższych Uczelni Technicznych, celem której było wyłonienie 10 osób, laureatów XV edycji tejże Olimpiady. Wzięło w niej udział199 studentów z 16 wyższych uczelni technicznych z całej Polski. 89 finalistów przyjechało do Poznania na dwudniowy, dwuetapowy finał - pisemny i ustny. Politechnikę Opolską reprezentowała jedna studentka i dwóch studentów: pani Karolina Danielewicz studentka Wydziału Budownictwa oraz pan Michał Gawlas i pan Radosław Sołdański studenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Druga część etapu finałowego - część ustna, jaką były prezentacje multimedialne zatytułowane „ My formula for success in professional life”, odbyła się 10 maja 2014.

Do ścisłego finału, a tym samym do grona laureatów, dostały się dwie osoby z naszej uczelni – pan Michał Gawlas oraz pan Radosław Sołdański .

Studenci odnieśli wielki sukces! Pan Michał Gawlas nie tylko zdobył 1. miejsce ale został również nagrodzony tytułem Największego Entuzjasty Olimpiady ze względu na wielokrotny udział w tym konkursie językowych.Pan Radosław Sołdański zajął bardzo wysokie 5. miejsce.

Atrakcyjne nagrody dla laureatów ufundowało wielu sponsorów, w tym również nasza Politechnika Opolska.

Mgr Joanna Tokarska-Kozłowska, koordynator ds. olimpiady z ramienia Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, została zaproszona przez organizatorów do uczestniczenia w pracach komisji oceniającej prezentacje laureatów, jako ekspert była również członkiem jury oraz miała przyjemność wręczania nagród wyróżnionym studentom.   

                                                                                          Opracowała: mgr Joanna Tokarska- Kozłowska


 XV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyzszych Uczelni Technicznych

Za nami pierwszy etap  XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej corocznie przez Politechnikę Poznańską.

W dniu 6 grudnia 2013 pod patronatem Studium Języków Obcych  do zmagań przystąpiło 26 studentów naszej uczelni.

Komisja pod przewodnictwem mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej, pełniącej po raz kolejny funkcję koordynatora ds. Olimpiady ze strony Politechniki Opolskiej, wyłoniła kandydatów do  II etapu. W gronie  pięciu najlepszych finalistów znaleźli się:

1. Michał Gawlas             WEiA    /podopieczny mgr Danuty Rydzak/

2. Radosław Sołdański     AiR       /podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej/

3. Karolina Danielewicz   Bud      /podopieczna mgr Kingi Pietrzykowskiej-Mróz/

4. Bartłomiej Wudecki     WIPiL  /podopieczny mgr Miłosławy Sokołowskiej/

5. Piotr Banach               TiR       /podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej/

W pracach komisji uczestniczyli również  mgr Bożena Kołada,  mgr Wiesław Mróz oraz mgr Ilona Płaneta.

Z przyjemnością notujemy, że Olimpiada Języka Angielskiego cieszy się wielkim zainteresowaniem   ze strony studentów, których poziom wiedzy znacznie wykracza poza program nauki języka angielskiego.

Pragniemy również przypomnieć, że zeszłoroczni finaliści I etapu Olimpiady znaleźli się w czołówce laureatów  zeszłorocznej XIV Olimpiady, spośród których  Maciej Habant /opiekun: mgr Katarzyna Sojka/ zajął I miejsce w skali kraju.

Opracowała: mgr Ilona Płaneta

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej