CZCIONKA:
KONTRAST:

Informujemy, że zapisy na kursy dokształcające zakończyły się w sobotę i utworzyły się następujące grupy:

BK1 – język niemiecki dla początkujących, (prowadzący b.kubiak@po.opole.pl)

MHG3 – język hiszpański dla całkowicie poczatkujących (m.haladewicz-grzelak@po.opole.pl)

JJ3 – język angielski dla „wiecznie początkujących” (j.jankowska@po.opole.pl)

WM1 – język angielski dla pracowników Biblioteki (w.mroz@po.opole.pl)

TP1 – język angielski konwersacyjny średniozaawansowany (t.pochopin@po.opole.pl)

MS2 – Język angielski dla przygotowujących się do egzaminu FCE (m.sokolowska@po.opole.pl)

MD2 – język angielski dla zaawansowanych (m.dolinska@po.opole.pl)

MD3 - język angielski dla średniozaawansowanych, B1+ (m.dolinska@po.opole.pl)

MD5 – język angielski dla średniozaawansowanych (m.dolinska@po.opole.pl)

Prowadzący te grupy odezwą się do swoich kursantów mailowo i poinformują o spotkaniu zerowym lub pierwszym.

Chętni, którzy zapisali się do grup, które się nie utworzyły mogą zapisać się innych wybranych przez siebie, zaproponowanych im przez prowadzących lub kierownika kursów albo samodzielnie zebrać dodatkowych chętnych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu (t.pochopin@po.opole.pl)

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej