CZCIONKA:
KONTRAST:

Etap I olimpiady odbędzie się w piątek 6.12.2019 r. w godzinach 15.00-17.15 - eliminacje wewnątrzuczelniane, pisemne.

 

Zapisy na Olimpiadę w całym kraju kończą się 20.11.2019 r.  

 

 Dodatkowe informacje:

  

Etap II – 24-25.04.2020 r., teren Politechniki Poznańskiej.

 

Etap ten składa się z następujących części:

 

Eliminacje pisemne: piątek, 24.04.2020 r., godz. 12.00 (czas trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy);
Eliminacje ustne: piątek, 24.04.2020 r. od godziny 15.15;
Prezentacje: sobota 25.04.2020 r., godz. 9:30 – prezentacje 10 studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów po etapie pisemnym i ustnym.

 

 

 

Dwa tematy prezentacji (do wyboru przez studenta):

 

“I not only use all the brain that I have, but also that I can borrow.”

 

Woodrow Wilson

 

 

 

 “We generate fears while we sit. We overcome them by action.”

 

Henry Link

 

 

Joanna Tokarska-Kozłowska 

(Koordynator ds. Olimpiady ) 

j.tokarska-kozlowska@po.edu.pl

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej