CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat
w semestrze letnim 2019/2020r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązują następujące zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat
z jakiego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup,
w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNKI: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, ekonomia, zarządzanie, administracja - obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku (2 sem.)

I etap zapisów: 9-11 GRUDNIA 2019 – do wyboru:

Język angielski B2,

Język angielski B2+,

Język niemiecki B2,

Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 18-20 LUTEGO 2020 – wybór grupy zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE:

KIERUNKI:

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia – obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku 2 sem

logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji - obecny II rok (3 sem) język obcy na II roku (4 sem)

 

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE:

KIERUNKI:

budownictwo – obecny I rok (2 sem) – język obcy na II roku (3 sem)

wychowanie fizyczne – obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku (2 sem)

fizjoterapia - obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku (2 sem)

zarządzanie i inżynieria produkcji – obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku (2 sem)

 

I etap zapisów: 9-11 GRUDNIA 2019 – do wyboru:

Język angielski B2+,

Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 18-20 LUTEGO 2020 – wybór grupy zajęciowych.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej