CZCIONKA:
KONTRAST:

znaczek

28.11.2019 w wyższych uczelniach technicznych całej Polski odbyła się po raz kolejny I część Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. Nasi studenci, tradycyjnie już, bardzo chętnie przystąpili do tej lingwistycznej rywalizacji. Chociaż na lektorat języka niemieckiego uczęszcza mniej osób niż na zajęcia języka angielskiego, to taki sposób sprawdzenia swojej wiedzy niezmiennie gromadzi wielu ochotników. W tym roku zgłosiło się ich prawie 40 z różnych kierunków technicznych, gdyż tylko przyszli inżynierowie mogą w tej olimpiadzie brać udział.

W I etapie należało rozwiązać test pisemny obejmujący rozumienie niemieckiego języka technicznego w oryginalnych tekstach specjalistycznych, gramatykę i leksykę, a także tzw. Landeskunde, czyli wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. Poruszane zagadnienia daleko wybiegają poza program realizowany na lektoracie języka niemieckiego i zawsze wymagają dużego nakładu pracy własnej, a przede wszystkim entuzjazmu oraz zaangażowania uczestników.

Tekst fachowy dotyczył tym razem skomplikowanych procesów starzenia się obrazów olejnych, a w sekcji realioznawstwa niemieckiego trzeba było między innymi wskazać, który austriacki pisarz otrzymał w tym roku literacką Nagrodę Nobla, jaką dyscyplinę sportową uprawia Gregor Schlierenzauer czy w jakim mieście niemieckim znajduje się stadion olimpijski z największym i najdroższym dachem na świecie. Oprócz więc biegłości językowej na najwyższym poziomie potrzebna była także szeroka wiedza o krajach, których niemieckie nazwy ukryte są w często stosowanym obecnie akronimie DACHL (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein). Zakłada on globalne spojrzenie na język niemiecki i kulturę obszaru, na którym jest używany. Nad spełnieniem wszystkich wymogów regulaminowych czuwała komisja w składzie mgr Edyta Bogacka i dr Bogusław Kubiak z Zespołu Germanistów naszego Centrum Językowego.

 Choć prymat języka angielskiego jest niezagrożony, to warto zaznaczyć, że w ostatnich latach systematycznie wzrasta w Europie liczba uczących się języka niemieckiego, co stanowi jeden z nieoczekiwanych skutków brextitu. Studentów do nauki języka naszych zachodnich sąsiadów najbardziej jednak przekonują nazwy ich potencjalnych pracodawców: Volkswagen, Siemens, T-Mobile, Porsche, Adidas, Mercedes, DHL, Henkel, Bayer, BMW, PUMA, Lufthansa, Audi i wiele innych. A pierwszym krokiem do realizacji tego celu będzie na pewno uzyskanie certyfikatu Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf, którego kolejną sesję przeprowadzi wkrótce Centrum Językowe PO.

XV Olimpiada Języka Niemieckiego zbiegła się w tym roku z innym cyklicznym wydarzeniem dotyczącym kultury niemieckiej w Opolu – Tygodniem Filmu Niemieckiego (Deutsche Filmwoche), podczas którego oglądać można wybór najbardziej aktualnych oraz najlepszych niemieckich filmów, także premierowych, jeszcze niepokazywanych w Polsce. Lektorzy języka niemieckiego dziękują studentem za udział w tych wydarzeniach i jednocześnie przypominają, że już za kilka miesięcy kolejna możliwość sprawdzenia swoich sił w „Konkursie Wiedzy o Austrii”, w którym główną nagrodą jest weekendowa wycieczka do Wiednia!

Poniżej podajemy wyniki uzyskane przez naszych studentów w I etapie XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych i życzymy, aby jak najwięcej z nich zakwalifikowało się do finału w Gliwicach, gdzie praktycznie co roku reprezentanci Politechniki Opolskiej zdobywają miejsca laureatów.

 

L.p.

 

 

Numer albumu

 

Liczba punktów

1

095159

 

66

2

094938

 

63,5

3

097029

 

61

4

097638

 

61

5

091501

 

60,5

6

096989

 

60

7

097672

 

58

8

098202

 

57,5

9

095536

 

55

10

096843

 

54,5

11

097105

 

53

12

095377

 

53

13

097744

 

52,5

14

096938

 

52,5

15

097228

 

50,5

16

096799

 

46,5

17

099436

 

43

LISTA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY

 

 

 

Lp

 

Imię i nazwisko

 

Nazwa Uczelni

 

Wydział

Numer legitymacji studenckiej

Ilość uzyskanych punktów

1. 

   

Politechnika Opolska

 

97672

58

2. 

   

Politechnika Opolska

 

97744

52,5

3. 

   

Politechnika Opolska

 

96486

45

4. 

   

Politechnika Opolska

 

95159

66

5. 

   

Politechnika Opolska

 

97791

60,5

6. 

   

Politechnika Opolska

 

94938

63,5

7. 

   

Politechnika Opolska

 

95377

53

8. 

   

Politechnika Opolska

 

96799

46,5

9. 

   

Politechnika Opolska

 

095771

55

10.        

   

Politechnika Opolska

 

096897

59

11.        

   

Politechnika Opolska

 

096843

54,5

12.        

   

Politechnika Opolska

 

096903

69,5

13.        

   

Politechnika Opolska

 

95629

58,5

14.        

   

Politechnika Opolska

 

95208

52,5

15.        

   

Politechnika Opolska

 

097118

45

16.        

   

Politechnika Opolska

 

097815

64,5

17.        

   

Politechnika Opolska

 

98202

57,5

18.        

   

Politechnika Opolska

 

98192

68,5

19.        

   

Politechnika Opolska

 

96792

29,5

20.        

   

Politechnika Opolska

 

97228

50,5

21.        

   

Politechnika Opolska

 

97791

60,5

22.        

   

Politechnika Opolska

 

97100

62

23.        

   

Politechnika Opolska

 

097105

53

24.        

   

Politechnika Opolska

 

91501

60,5

25.        

   

Politechnika Opolska

 

097106

38

26.        

   

Politechnika Opolska

 

96989

60

27.        

   

Politechnika Opolska

 

97638

61

28.        

   

Politechnika Opolska

 

099436

43

29.        

   

Politechnika Opolska

 

096977

55,5

30.        

   

Politechnika Opolska

 

096983

33,5

31.        

   

Politechnika Opolska

 

096938

52,5

32.        

   

Politechnika Opolska

 

97030

22

33.        

   

Politechnika Opolska

 

097029

61

12345

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej