CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2019/2020r.

 

W dniach 18 – 20 lutego br. odbędzie się II etap zapisów na lektoraty językowe. Studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Uwaga dla studentów WIPiL 2st studiów stacjonarnych – studenci kierunku Logistyka zapisują się do grup 2 i 3, studenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapisują się do grup 1 i 4.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej