CZCIONKA:
KONTRAST:
Zgodnie z komunikatem Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 14.03.2020r. 
sekretariat Centrum Językowego jest nieczynny.  Pracownik sekretariatu wykonuje pracę zdalną, zatem wszelkie sprawy należy zgłaszać drogą mailową na adres cj.po.edu.pl
 
Magdalena Dolińska
Dyrektor Centrum Językowego
Politechniki Opolskiej
Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej