CZCIONKA:
KONTRAST:

flaga

16.04.2021 miał miejsce II etap III Konkursu Wiedzy o Polsce dla studentów zagranicznych odbywających na naszej uczelni studia w języku polskim. Został on przeprowadzony z wykorzystaniem technik pracy zdalnej na platformie Moodle. Do tej części współzawodnictwa zostało zaproszonych 19 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I, czyli po rozwiązaniu 100 zadań sprawdzających wiadomości o naszym kraju w 10 różnych kategoriach. Ostatecznie swój udział potwierdziło 13 studentów i zgodnie z Regulaminem przygotowali oni 10-minutowe prezentacje multimedialne na temat:

                                        Jakie miasto w Polsce podoba Ci się najbardziej?

Wystąpienia studentów oceniała komisja w składzie:

dr Bogusław Kubiak (CJ),

mgr Yana Polska (DWM),

mgr Jadwiga Rostecka-Berka (CJ).

Oglądali je studenci uczący się języka polskiego oraz dyrektor Centrum Językowego mgr Magdalena Dolińska i dr Beata Świerczewska, które są lektorkami języka polskiego jako obcego. W bardzo pomysłowy sposób i z wykorzystaniem różnych technik prezentacji przedstawione zostały następujące polskie miasta: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Wałbrzych, Zakopane, Opole i Nysa. Przy ocenie wystąpień brane były pod uwagę takie kryteria jak: treść, struktura, język, estetyka i kreatywność. Komisja zgodnie podkreślała bardzo wysoki poziom przedstawionych prezentacji, duży nakład pracy przy ich przygotowaniu oraz bardzo różnorodne podejścia, co powodowało, że nawet wystąpienia o tych samych miastach były za każdym razem inne i ciekawe. Po podliczeniu przyznanych punktów wyłoniona została trójka laureatów:

1) Yevhenia Patyha, I rok Turystyki i Rekreacji, Ukraina, prezentacja o Nysie, 149 pkt

2) Alisher Maxutov, III rok Ekonomii, Kazachstan, prezentacja o Opolu, 142 pkt

3) Andrii Boichuk, IV rok Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Ukraina, prezentacja o Wrocławiu, 138 pkt

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety ufundowane przez Panią Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, dr Anidę Stanik-Besler. Organizatorzy bardzo dziękują Pani Prorektor za ponowne wsparcie naszego konkursu w taki sposób. Wszystkim studentom, którzy wzięli w nim udział, dziękujemy za dodatkową pracę, zaangażowanie i wspólną zabawę. Zapraszamy do ponownego sprawdzenia swojej wiedzy o Polsce w przyszłym roku akademickim. Szczegółowe wyniki punktowe pozostałych uczestników II etapu III Konkursu Wiedzy o Polsce przedstawione są poniżej.

L.p.

Nr albumu

Liczba punktów

4

101899

136

5

096495

135

6

101490

134

7

099824

128

8

101540

126

9

100208

126

10

101547

123

11

100954

121

12

096530

118

13

101535

112

Przygotował

dr Bogusław Kubiak

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej