CZCIONKA:
KONTRAST:

Studia stacjonarne I stopnia

Część pisemna egzaminu zostanie przeprowadzona na platformie Moodle w jednym terminie dla wszystkich studentów.

I termin – 18.06

Godz. 8.30 – język angielski poziom B2

Godz. 10.30 – język angielski poziom B2+

Godz. 12.00 – język niemiecki poziom B2

Godz. 10.00 – język polski jako obcy (PLA2)

Godz. 16.00 - język polski jako obcy (PLB2)

II termin – 02.07

Godz. 8.30 – język angielski poziom B2

Godz. 10.30 – język angielski poziom B2+

Godz. 12.00 – język niemiecki poziom B2

Godz. 10.00 – język polski jako obcy (PLA2)

Godz. 16.00 - język polski jako obcy (PLB2)

Istnieje możliwość wzięcia udziału w terminie 0 egzaminu pisemnego (po uzgodnieniu z prowadzącym) – 11.06

Godz. 8.30 – język angielski poziom B2

Godz. 10.30 – język angielski poziom B2+

Godz. 12.00 – język niemiecki poziom B2

Godz. 10.00 – język polski jako obcy (PLA2)

Godz. 16.00 - język polski jako obcy (PLB2)

Terminy egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 zostaną ustalone indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Część ustna egzaminu zostanie przeprowadzona na platformie Moodle w terminie wyznaczonym indywidualnie przez wykładowcę.

Zarówno podczas części ustnej jak i pisemnej student musi mieć dostęp do mikrofonu i kamery.

Sposób rejestracji na egzamin zostanie przedstawiony w kolejnym ogłoszeniu.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Terminy egzaminów ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Studia niestacjonarne I stopnia

Terminy egzaminów ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej