CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2021/2022 r oraz studentów studiów magisterskich jednolitych na kierunku Fizjoterapia.

Zapisy są dwuetapowe.

I etap, który odbywa się obecnie, w semestrze letnim 2020/21, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru języka w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie, który odbędzie się w semestrze zimowym 2021/22, studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów:

STUDIA I STOPNIA

Obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem. – kierunki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydziału Budownictwa i Architektury

I etap zapisów: 31.05-16.06 2021– do wyboru:

Język angielski B2

Język angielski B2+

Język niemiecki B2

Język niemiecki B2+

Kierunek Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie) na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

I etap zapisów: 31.05-16.06 2021– do wyboru:

Język angielski B2+,

Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 29-30 września 2021 – wybór grupy zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA

Kierunek EKONOMIA (stacjonarne, niestacjonarne) – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,

Kierunek ZARZĄDZANIE (stacjonarne, niestacjonarne) – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.

Kierunek BUDOWNICTWO (stacjonarne) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

 I etap zapisów: 31.05-16.06 2021 r. – do wyboru:

Język angielski B2+

Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 29-30 września 2021 r. – wybór grupy zajęciowych.

 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej