CZCIONKA:
KONTRAST:

Lektoraty języków obcych na studiach stacjonarnych będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym przy użyciu platformy Moodle. Na studiach stacjonarnych jedno spotkanie w trakcie dwóch ostatnich tygodni zajęć dydaktycznych semestru zostanie zorganizowane w sposób tradycyjny w budynkach Uczelni.

Lektoraty języków obcych na studiach niestacjonarnych będą prowadzone w formie zdalnej w trybie asynchronicznym przy użyciu platformy Moodle. Na studiach niestacjonarnych dwa spotkania odbędą się zdalnie synchronicznie (pierwszy zjazd i zjazd w środku semestru), jedno spotkanie w trakcie ostatniego zjazdu w semestrze zostanie zorganizowane w sposób tradycyjny w budynkach Uczelni.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej