CZCIONKA:
KONTRAST:

Dwa tygodnie zajęć, pięć godzin dziennie podzielonych na bloki językowe i zajęcia realioznawcze, zakończone egzaminem sprawdzającym znajomość języka polskiego na poziomie B1 – tak wyglądał kurs przygotowujący zagranicznych żaków do studiów na Politechnice Opolskiej.

 
Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej