CZCIONKA:
KONTRAST:

W imieniu dyrekcji Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej oraz organizatorów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji olimpiady.

Olimpiada jest coroczną, dwuetapową imprezą, w której studenci I, II i III stopnia z całej Polski współzawodniczą w znajomości języka angielskiego. Patronat honorowy nad Olimpiadą corocznie obejmują Rektor Politechniki Poznańskiej, Prezydent Miasta Poznania oraz Konsulowie Honorowi Wielkiej Brytanii i Irlandii. Najlepsi studenci otrzymują wartościowe nagrody.
Przekazujemy Państwu daty dotyczące I i II etapu, prosząc jednocześnie o zgłaszanie się do udziału zapisując się wraz z wymaganymi danymi za pośrednictwem załączonego TUTAJ formularza zgłoszeniowego do dnia 12.12.2021.
Ponadto, przekazujemy do wiadomości aktualny REGULAMIN  wydarzenia.
 
Zgłoszenia proszę kierować do swoich lektorów .
 
Terminy: 
 
Etap I – test pisemny wewnątrzuczelniany ONLINE – 14.01.2022 r. (piątek), godz. 16.30-18.30;
 
Etap II (na terenie Politechniki Poznańskiej w formie stacjonarnej – w razie rozwoju sytuacji pandemicznej etap II może zostać przeprowadzony przy użyciu zdalnych form);
Eliminacje pisemne – 13.05.2022 r. (piątek), godz. 12:00;
Eliminacje ustne – 13.05.2022 r. (piątek), od godz. 15:15;
 
Prezentacje (10 studentów z najwyższą liczbą punktów po eliminacjach pisemnych i ustnych) – 14.05.2022 r. (sobota), godz. 9:00.
 
W razie pytań, proszę o kontakt.
Joanna Tokarska-Kozłowska
(Koordynator ds. Olimpiady )
 
Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej