CZCIONKA:
KONTRAST:

19.11.2021 roku odbył się I etap IV Konkursu Wiedzy o Polsce, który kierowany jest do cudzoziemców odbywających na Politechnice Opolskiej studia w języku polskim. Stanowi on nie tylko możliwość sprawdzenia wiadomości o naszym kraju, ale także formę ciekawej zabawy, rywalizacji oraz integracji tej grupy naszych studentów. W tegorocznej edycji Konkursu wzięły udział 22 osoby z czterech krajów: Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi i Chin. 

Podobnie jak w ubiegłym roku zmagania konkursowe odbyły się online na platformie Moodle, a cele i zasady wydarzenia pozostały niezmienione. Uczestnicy musieli rozwiązać 100 zadań w ramach 10 kategorii dotyczących realioznawstwa polskiego, czyli różnych aspektów wiedzy o Polsce. W tym roku zakres tematyczny obejmował między innymi takie dziedziny, jak literatura, historia, święta i obyczaje, kuchnia, zamki i pałace, rzeki i jeziora itp.

Oto przykładowe zadania:

3

2

3

4

5

Punkty zdobyte przez najlepszych uczestników I etapu Konkursu nie doprowadziły do wyłonienia laureatów i zgodnie z Regulaminem nastąpi jego II część. Odbędzie się ona w marcu 2022 roku i zapraszamy do niej 12 osób, które uzyskały 96 i więcej punktów. W II etapie należy przygotować prezentację (około 10 minut) na temat: Moja ulubiona potrawa polska. Dokładny termin i zasady przebiegu tej części Konkursu zostaną podane zakwalifikowanym do niej uczestnikom drogą mailową.

Wyniki uczestników zakwalifikowanych

do II etapu konkursu

Lp.

Imię

Nazwisko

Nr albumu

Liczba punktów

1

Mykyta

Bala

102864

100

2

Olena

Burlaka

102866

100

3

Aibar

Ibadulla

102600

99

4

Bohdan

Bondarchuk

97819

99

5

Yuliia

Panchenko

103172

99

6

Adilet

Sanatov

102612

99

7

Yurii

Vakhmistrov

103156

99

8

Danylo

Demianenko

101546

98

9

Sviatlana

Lyskoits

103175

97

10

Viktoriia

Veresklia

096494

97

11

Oleh

Bortniak

93865

96

12

Yauhenii

Kachanouski

102873

96

Wyniki pozostałych uczestników

I etapu konkursu

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

13

102597

90

14

102605

89

15

102863

83

16

102865

67

17

102598

62

18

102599

57

19

103167

51

20

96279

41

21

90110

28

22

99839

0

Wszystkim uczestnikom I etapu IV Konkursu Wiedzy o Polsce bardzo dziękujemy za zainteresowanie jego tematem i udział w nim. Czekamy na interesujące i kreatywne prezentacje, które ostatecznie zadecydują o rozstrzygnięciu współzawodnictwa.

Przygotował:

dr Bogusław Kubiak

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej