CZCIONKA:
KONTRAST:

Informacja dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2021/2022 r.

Zapisy są dwuetapowe.

I etap 29.11-17.12 2021, który odbywa się obecnie, w semestrze zimowym 2021/22, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru języka w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

Czytaj DALEJ

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej